Program bohoslužieb

Program  v týždni  od  16.7. do  22.7.2018

  

V týždni  sv.omše  vo farnosti  nebudú.

  

V sobotu a v nedeľu  21. – 22. júla je celodiecézna púť v Gaboltove!

                                                  

 Nedeľa  :   Šestnásta v cezročnom období.

  (22.7.)       7.30-Janovce   

                    9.00-Kobyly       (za pož. Radoslava a Slávky Findiš)

                  10.30-Kľušov      (za zdr.a pož.Margity Hudák)    

 

V prípade potreby kňaza ku chorému alebo na pohreb, obráťte sa na faru v Hertníku  cez nášho p.kostolníka.