Program bohoslužieb

Program  v týždni  od  26.6.  do  2.7.2017

 

Pondelok :  18.30-Kľušov   (+Ladislav  Olejník)                 -spoveď od 16.00.

Utorok     :    7.00-Kobyly   (+Andrej+Mária  Novák )      

Streda      :  18.30-Janovce (+Helena -1.výr.)– zo slávnosti-spoveď od 17.00.

Štvrtok     : Slávnosť sv.Petra a Pavla, apoštolov    –      prikázaný sviatok!

                      5.45-Kľušov    (za pož. Petra Čecha)

                    17.00-Janovce                    

                    18.30Kobyly    (za farníkov)

Piatok       : 18.30-Kobyly   (+Rudolf+Viliam Novák)        -spoveď od 16.00.                  

Sobota       :  7.30-Kľušov  (vďačnosť za zdravie Jakuba)  – fatimská sobota.

                    15.00-Janovce  (za novomanž.Lukáša a Martinu)     –     sobášna.

                    15.30-Kobyly    (za novomanž. Dominika a Danielu)  –   sobášna.

Nedeľa      :  Trinásta  v cezročnom období.

                      7.30-Janovce    (za pož. Heleny Hudačkovej)

                      9.00-Kobyly     (za farníkov)              +      TE  DEUM.

                    10.30-Kľušov     (za moju rodnú farnosť a jej kňaza)

 

-streda  (28.6.) – Sv. Irenej, biskup a mučeník.

Prosím, aby na spoveď  pred prázdninami prišli aj žiaci a študenti!

Kto si robí prvé soboty, prijať Eucharistiu v ten deň!