Program bohoslužieb

Program  v týždni  od  16.10.  do  22.10.2017.

 

Pondelok :    7.00-Kľušov      (+Daniel+František+Mária)

Utorok    :        Sv.omša nebude.        

Streda      :  17.00-Janovce     (+František+Ján +Anna)    

Štvrtok    :         Sv.omša nebude.

Piatok      :   18.00-Kobyly       (+Ján+Agnesa+Anna Fedor)               

Sobota     :     8.00-Kobyly       (za pož. Andrey Géciovej)

Nedeľa      :   Dvadsiata deviata  v cezročnom období.

                       7.30-Kľušov      (za farníkov)

                       9.00-Kobyly      (za pož. Márie Krakovskej)

                     10.30-Janovce 

 

-utorok    (17.10.) – Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník.

-streda     (18.10.) – Sv. Lukáš, evanjelista – sviatok!

-štvrtok  (19.10.) – Sv.Ján de Brebéuf a Izák Jogues a spol.,muč.

 

Na budúcu Misijnú nedeľu bude zbierka na misie.

Prichádzajme denne na modlitbu sv.ruženca.  V týždni o 18.00 hod.   V nedele popoludní.

V prípade potreby kňaza ku chorému alebo na pohreb, obráťte sa na faru v Hertníku cez p. kostolníka.