Program bohoslužieb

Program v týždni od   14.8.  do  20.8.2017

 

Pondelok:  18.30-Kľušov         (+Alojz+Jozef +Mária)  –   z vigílie.

Utorok     :   Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie-prikázaný sviatok!

                      5.45-Kľušov         (za zdr.a pož.rod. Gabriely)

                    17.00-Janovce        

                    18.30-Kobyly          (za farníkov)

Streda      :    8.00-Kobyly

                    18.30-Janovce         (+Anna Balážová)

Štvrtok    :    7.30-Kľušov          (+Jozef+Veronika)

Piatok      :  18.30-Kobyly          (+Ján+Zuzana)

Sobota     :  15.00-Kľušov          (za novomanž. Tomáša a Ľudmilu) – sobášna.

Nedeľa    :    Dvadsiata nedeľa v cezročnom období.

                      7.30-Janovce        (za zdr.a pož.rod. Igora Tarasa)

                      9.00-Kobyly        

                    10.30-Kľušov         (za farníkov)

 

-pondelok  (14.8.)  – Sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník.

-streda        (16.8.) – Sv. Štefan Uhorský.

-piatok        (18.8.) – Sv.Helena.

 

Možnosť spovede  1 hod. pred večernou a ½ hod. pred rannou sv.omšou.