Program bohoslužieb

19. nedeľa v Cezročnom období
Nedeľa, 9. august 2020

DÁTUM SLÁVENIE ČAS MIESTO  ÚMYSEL  
Pondelok 10. 8. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka 18:30 Kľušov + Jozef Hudák 
Utorok 11. 8. Výročie konsekrácie kostola (1996) 17:30 Janovce ZBP rod. Hudačková 
Streda 12. 8. Féria  18:30 Kobyly + Andrej a Zuzana 
Štvrtok 13. 8. Féria 18.30 Kľušov + Ján Tej 
Piatok 14. 8. z nasledujúcej slávnosti 18.30 Kobyly + Ján a Terézia 
Sobota 15. 8.  Nanebovzatie Panny Márie cirkevne prikázaný sviatok 7:30 
9:00
 10:30 
Kľušov 
Kobyly
Janovce 
Daniel (10. výr.) + Jozef Počurek za farnosť 
Nedeľa 168. 20. nedeľa v Cezročnom období 7:30 
9:00 
10:30 
Janovce 
Kobyly 
Kľušov 
ZBP rod. Kočambová ZBP rod. Findišová za farnosť 

Dnes o 14.00 hod. bude prvonedeľná pobožnosť v Kobylách. Začneme modlitbou posv. ruženca a budeme pokračovať spoločnou adoráciou (KBM).  

Vo štvrtok (13.8.) o 18.30 hod. bude večeradlo s Pannou Máriou v Kobylách. 

V piatok po sv. omši bude na fare stretnutie vedúcich jednotlivých spoločenstiev pôsobiacich vo farnosti

V sobotu (15.8.) bude cirkevne prikázaný sviatok – Nanebovzatie Panny Márie. Sv. omše budú ako v nedeľu. 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Kňazský seminár. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

Sv. zmierenia bude počas týždňa vysluhovaná 1 hod. pred sv. omšou

Ďakujem Vám za vytvorenie spoločenstva viery počas včerajšej farskej Gaboltovskej púti.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí ste svojou službou umožnili deťom prežiť radostné chvíle počas Denného tábora.                (o. d.)            

Myšlienka týždňa: „Boh nás stvoril bez nás, ale nespasí nás bez nás.“ (sv. Augustín)