Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie KOBYLY

Farská odpustová slávnosť na sviatok Obetovania Panny Márie 2022

Sviatok Obetovania Panny Márie pripadá v liturgickom kalendári až na 21. novembra, no keďže nasledujúca nedeľa je už nedeľou Nášho ...
Čítať Viac
/ Zo života farnosti

Milión detí sa modlí ruženec 2022

Každoročne je mesiac október mesiacom modlitby sv. ruženca. Sv. Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: „Ruženec ...
Čítať Viac
/ Zo života farnosti

Slávnosť Ružencovej Panny Márie vo Vyšnej Šebastovej 2022

Posledná púť v tomto roku, ktorej sa zúčastnili členovia Ružencového bratstva farnosti Kobyly spolu s duchovným otcom Patrikom, bola 11.októbra ...
Čítať Viac
/ Zo života farnosti

Miništrantský deň 2022

Dňa 9. októbra 2022 sa aj tento rok uskutočnilo v poradí už tretie športové popoludnie pre miništrantov, ktorého sa zúčastnilo19 ...
Čítať Viac
/ Zo života farnosti

Obišovská ružencová púť 2022 

V prvú októbrovú sobotu naši ruženčiari spolu s duchovným otcom Patrikom prijali pozvanie Panny Márie Ružencovej na púť do diecéznej ...
Čítať Viac
/ Zo života farnosti
Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky