Program bohoslužieb

V týždni od 25.5. do 31.5.2020

Dátumliturgický kalendármiestočasúmysel sv. omše
Pondelok 25.5.
Kľušov18.00+Štefan+Ľudmila+Veronika
Utorok 26.5.Sv. Filip Neri, kňazKobyly18.00+Ján+Štefan+Mária
Streda 27.5.
Janovce18.00+Anton+Jozef+Mária
Štvrtok 28.5.
Kľušov18.00+Peter+Anna
Piatok 29.5.
Kobyly18.00za pož. Viery s rodinou
Sobota 30.5.
Janovce8.00za pož. Moniky s rodinou
Nedeľa 31.5.Slávnosť Zoslania Ducha Svätého
TURÍCE
Janovce7.30za uzdravenie rehoľných sestier


Kobyly9.00za farníkov


Kľušov10.30za pož. Heleny Matejovej

Okrem májovej pobožnosti pokračuje Novéna k Duchu Svätému.

Streda, piatok a sobota sú letné kántrové dni. Modlime sa za duchovné povolania a jednotu kresťanov. Záväzný je jeden deň.

Pondelok, utorok a stredu na sv.omši budú aj rodičia s prvoprijímajúcimi deťmi.