Program bohoslužieb

Program  v týždni  od  17.9.  do  23.9.2018

 

Pondelok :   7 .00-Kľušov        (+Jozef+Milan+Anna+Helena)

Utorok     : 18.00-Kobyly         (za pož. Anny Márie)                       

Streda      : 18.00-Janovce        (za pož. Františka)                          

Štvrtok    :   Výročná celodenná farská poklona Sviatosti Oltárnej:

                      8.00 – Kľušov,      8.30- 17.15-Kobyly,      12.00- 16.45-Janovce.

                    18.00-Kľušov         (+Andrej Murcko)                           

Piatok      : 18.00-Kobyly          (za pož. Angely)                                      

Sobota     :    8.00-Kľušov         (+Mária Balaščáková)   

Nedeľa    :    Dvadsiata piata v Cezročnom období.

                      7.30-Kľušov         (za pož. Pavla s rodinou)

                      9.00-Kobyly         (za farníkov)

                    10.30-Janovce        (za pož.Jozefa, Viery a ich rodiny)

 

Streda, piatok a sobota sú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň.     Poďakovanie za úrodu!     Máme za čo ďakovať. 

 

-pondelok  (17.9.)  – Sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi.

-streda        (19.9.) – Sv. Január, biskup a mučeník.

-štvrtok      (20.9.) – Sv. Ondrej Kim,kňaz a Pavol Hasang a spol., mučeníci.

-piatok       (21.9.) – Sv. Matúš, apoštol a evanjelista – sviatok.                                                

Možnosť spovede 1 hod. pred sv.omšou večer,  ½ hod. ráno.

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen.