20. deň

Je zrejmé, že Cirkev prežívajúca nový Advent, Cirkev, ktorá sa stále pripravuje na nový príchod Pána, musí byť Cirkvou Eucharistie a pokánia. Iba s týmto duchovným profilom svojej životnosti a svojej činnosti je Cirkvou plniacou Božie poslanie, je Cirkvou misionárskou…

(Encyklika Redemptor hominis, 20)