21. deň

Ak sa aj následkom slabej ľudskej prirodzenosti kvôli ťažkému hriechu stratil Boží život, práve Vianoce musia znamenať návrat k milosti prostredníctvom dôslednej, kajúcej sviatostnej spovede s predsavzatím polepšiť sa. Ježiš prichádza aj odpúšťať; osobné stretnutie s Kristom sa stáva konverziou, novým narodením, plným prijatím zodpovednosti človeka a kresťana.

(Ján Pavol II, Homília 18. decembra 1979)