22. deň

Máriino radostné “fiat” svedčí o jej vnútornej slobode, o jej dôvere a pokoji. Nevedela síce, ako by sa mali Pánove plány konkrétne realizovať, ale bez akýchkoľvek obáv či znechutenia sa javila byť vrcholne slobodná a odovzdaná. Jej “áno” znamenalo nielen prijatie ponúknutého materstva,  ale aj nasadenie v tajomstve vykúpenia.  Bolo dielom jej Syna, ona na ňom mala reálnu a účinnú účasť.

(Ján Pavol II, Homília, 31. januára 1985)