24. deň

Rodí sa Ten, ktorý bol dlho očakávaný, ktorý bol a naďalej zostáva cieľom Adventu. Rodí sa Kristus. Čo sa raz stalo počas betlehemskej noci, to sa v rámci liturgie opakuje a aktualizuje každý rok. (Generálna audiencia, 3. januára 1979)