25. deň

Všetkým Bohom milovaným, ktorí prijímajú jeho pozvanie modliť sa a bdieť počas tejto svätej noci narodenia, opakujem s veľkou radosťou: zjavila sa pre nás Božia láska! Jeho láska je milosť a vernosť, milosrdenstvo a pravda. To on nás oslobodil z temnoty hriechu a smrti a tak sa stal pevným a nezničiteľným základom nádeje…

(Homília 24. decembra  1997)