26. deň

Pokoj ľuďom, ktorých Boh miluje! Áno, pokoj celému ľudstvu! Toto je moje vianočné želanie. Drahí bratia a sestry, počas tejto noci aj nasledujúcej vianočnej oktávy prosme Pána o túto tak nevyhnutnú milosť. Modlime sa, aby celé ľudstvo dokázalo v Máriinom Synovi, narodenom v Betleheme, rozpoznať Spasiteľa sveta, ktorý prináša dar lásky a pokoja… (Homília 24. decembra 1997)