27. deň

Včera sme slávili narodenie nášho večného Kráľa do času, dnes slávime slávne utrpenie jedného z jeho vojakov, svätého Štefana. Vskutku, včera náš Kráľ dôstojne odetý svojim telom narodeným z panenského lona blahosklonne navštívil náš svet, dnes jeden jeho vojak zanechajúc stánok svojho tela vystúpil ako víťaz do neba….

(Anjel Pána 26. decembra 1980)