Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie KOBYLY

Požehnanie plodov zeme 2021

Požehnanie úrody a poďakovanie za ňu je náplňou jesenných kántrových dní, ktoré sú v stredu, piatok a v sobotu v ...
Čítať Viac
/ Zo života farnosti

Stretli sme sa so sv. Otcom Františkom v Košiciach

Dňa 14.9.2021 sme sa z farnosti Kobyly zúčastnili stretnutia so sv. Otcom v Košiciach na štadióne Lokomotíva. Po príchode do ...
Čítať Viac
/ Zo života farnosti

Miništrantské športové popoludnie

Deň s miništrantami z celej farnosti (Kobyly, Kľušov, Janovce) je obľúbené podujatie a ani tento rok nebol výnimkou. V nedeľu ...
Čítať Viac
/ Zo života farnosti

Veni Sancte v našej farnosti

Poslednú prázdninovú nedeľu (29.8.) pozval na sv. omše duchovný otec osobitne žiakov a študentov z celej našej farnosti. Počas prvých ...
Čítať Viac
/ Zo života farnosti

Požehnanie hasičskej zbrojnice v Janovciach

V nedeľu 29. augusta 2021 po popoludňajšej pobožnosti sa v našej obci uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičskej zbrojnice a hasičského auta ...
Čítať Viac
/ Zo života farnosti
Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky