Duchovné zamyslenie

Vianočné zamyslenie 2020

Božie Dieťa prichádza kvôli nám Milí moji veriaci! Čítal som írsku legendu, v ktorej Panna Mária povedala svojmu ženíchovi: „Mala som sen, Jozef. Nerozumiem mu úplne, ale viem, že bol o narodení nášho dieťaťa. Ľudia sa štyri týždne pripravovali na Vianoce. Ozdobili si domy, nakúpili nové veci z obchodov. Tých darčekov bolo veľmi veľa, ale na moje prekvapenie,

Zo života farnosti

Vianočný pozdrav od Vášho pastiera

„Chcel by som všetkých povzbudiť „pridať do kroku“ smerom k Vianociam, tým pravým, čiže k narodeniu Ježiša Krista. Tento rok nás čakajú obmedzenia a ťažkosti, ale myslime na Vianoce Panny Márie a sv. Jozefa: nemali na ružiach ustlané! Koľké ťažkosti mali! Koľké starosti! A predsa viera, nádej a láska ich viedli a podopierali. Nech je

Duchovné zamyslenie

Ježiš je jediným dôvodom Vianoc

Vianoce, sviatky pre mnohých z nás najobľúbenejšie, najkrajšie, najdominantnejšie, no napriek tomu často najuponáhľanejšie a najstresujúcejšie. Odstúpme nachvíľku od gýčovej výzdoby, preplenených nákupných centier, kopy jedla, vianočných darov a vráťme sa k podstate týchto sviatkov, vráťme sa späť k malému Ježišovi v chudobných jasličkách. Ježiš prišiel vykúpiť nás, nie obchody! Vianoce sú oslavou Ježišovho narodenia,

Oznamy

Zákaz slávenia verejných bohoslužieb

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove oznamuje, že z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa zakazuje výkon verejných bohoslužieb a verejných spovedí. Zákaz sa nevzťahuje na obrad krstu, pohrebný obrad, sobášny obrad a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania a individuálne spovede v nebezpečenstve smrti. 23.12.2020 www.ruvzbj.sk

Zo života farnosti

Odpustová slávnosť vo farskom kostole Obetovania Panny Márie

,,Blahoslavená si Panna Mária, lebo si nosila Syna, večného Otca“ aj tieto slová odzneli počas slávenia odpustovej sv. omše vo farskom kostole Obetovania Panny Márie v Kobylách, ktorú slávili spolu s veriacimi náš duchovný otec Patrik Šarišský a hosť – hlavný celebrant – don Viliam Riško, direktor Saleziánov Bardejov – Vinbarg. Vo vzácnych slovách homílie sme si mohli vypočuť

Oznamy

Týždeň cirkvi pre mládež 2020 – online ponuka

Sériu podujatí pripravili farnosti a rehole v meste Prešov na Týždeň Cirkvi pre mládež (od 16. do 22. novembra 2020). Prinášame pozvánku a ich zoznam. Pondelok 16. 11. 2020– 19:00 Povolanie k svätosti (katechéza) P. Gabriel Prievalský, OFMhttps://youtu.be/iOgHf5-uG3o Utorok 17. 11. 2020– 16:00 – 22:00 Celoslovenská reťaz modlitieb Čas pohnúť časom(online 16:30-17:00 Domček FB, 20:30-21:00

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky