Oznamy

Kostoly otvorené pre súkromnú modlitbu

Kostoly je možné od štvrtka 1. apríla 2021 navštíviť „za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti.“ Keďže stále platí zákaz hromadných podujatí, vrátane bohoslužieb, kostoly v našej farnosti budú otvorené pre súkromnú modlitbu až do konca oktávy (nedeľa 11.4.) denne od 8.0 do 17.00 hod. okrem času liturgických slávení, ktoré sú vysielané online. Sv. zmierenia je možné dohodnúť iba

Duchovné zamyslenie

Modlitba požehnania veľkonočného jedla

V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobiapožehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnejnákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorúvykoná otec alebo matka: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. AmenZapočúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9-13)Ježiš

Duchovné zamyslenie

Vianočné zamyslenie 2020

Božie Dieťa prichádza kvôli nám Milí moji veriaci! Čítal som írsku legendu, v ktorej Panna Mária povedala svojmu ženíchovi: „Mala som sen, Jozef. Nerozumiem mu úplne, ale viem, že bol o narodení nášho dieťaťa. Ľudia sa štyri týždne pripravovali na Vianoce. Ozdobili si domy, nakúpili nové veci z obchodov. Tých darčekov bolo veľmi veľa, ale na moje prekvapenie,

Zo života farnosti

Vianočný pozdrav od Vášho pastiera

„Chcel by som všetkých povzbudiť „pridať do kroku“ smerom k Vianociam, tým pravým, čiže k narodeniu Ježiša Krista. Tento rok nás čakajú obmedzenia a ťažkosti, ale myslime na Vianoce Panny Márie a sv. Jozefa: nemali na ružiach ustlané! Koľké ťažkosti mali! Koľké starosti! A predsa viera, nádej a láska ich viedli a podopierali. Nech je

Duchovné zamyslenie

Ježiš je jediným dôvodom Vianoc

Vianoce, sviatky pre mnohých z nás najobľúbenejšie, najkrajšie, najdominantnejšie, no napriek tomu často najuponáhľanejšie a najstresujúcejšie. Odstúpme nachvíľku od gýčovej výzdoby, preplenených nákupných centier, kopy jedla, vianočných darov a vráťme sa k podstate týchto sviatkov, vráťme sa späť k malému Ježišovi v chudobných jasličkách. Ježiš prišiel vykúpiť nás, nie obchody! Vianoce sú oslavou Ježišovho narodenia,

Oznamy

Zákaz slávenia verejných bohoslužieb

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove oznamuje, že z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa zakazuje výkon verejných bohoslužieb a verejných spovedí. Zákaz sa nevzťahuje na obrad krstu, pohrebný obrad, sobášny obrad a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania a individuálne spovede v nebezpečenstve smrti. 23.12.2020 www.ruvzbj.sk

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky