Oznamy

Opätovné slávenie verejných bohoslužieb od 10. decembra 2021

Na základe rozhodnutia vlády SR budú od piatka 10. decembra 2021 na Slovensku znovu povolené verejné bohoslužby.  Zúčastniť sa na nich môže 30 osôb v režime OP (čo znamená “očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch”).  Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný COVID PASS. Nahlasovanie na sv. omše je v každej obci iným spôsobom, o ktorom budete informovaní. Sv.

Zo života farnosti

Požehnanie plodov zeme 2021

Požehnanie úrody a poďakovanie za ňu je náplňou jesenných kántrových dní, ktoré sú v stredu, piatok a v sobotu v treťom septembrovom týždni (po Povýšení Svätého kríža – 14.9.). Aj v kostoloch našej farnosti (Kobyly, Kľušov, Janovce) sme pri sv. omšiach poďakovali Bohu za tohtoročnú úrodu. Veriaci naplnili svoje košíky rôznymi druhmi ovocia a zeleniny, ktoré si

Zo života farnosti

Stretli sme sa so sv. Otcom Františkom v Košiciach

Dňa 14.9.2021 sme sa z farnosti Kobyly zúčastnili stretnutia so sv. Otcom v Košiciach na štadióne Lokomotíva. Po príchode do Košíc sme po bezpečnostných kontrolách vstúpili do objektu štadióna, kde sa malo uskutočniť stretnutie. Úvodom stretnutia so sv. Otcom bola svätá omša, ktorú celebroval kardinál Dominik Duka, OP. Po svätejomši sme sa presunuli do sektora, kde sme

Zo života farnosti

Požehnanie hasičskej zbrojnice v Janovciach

V nedeľu 29. augusta 2021 po popoludňajšej pobožnosti sa v našej obci uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičskej zbrojnice a hasičského auta do užívania dobrovoľných hasičov našej obce. Starosta obce Ľubomír Kundrát oboznámil prítomných s priebehom výstavby zbrojnice a poďakoval sa za vykonanú prácu. Potom poprosil nášho duchovného otca Patrika Šarišského, aby požehnal zbrojnicu a aj nové auto. Tohto požehnávania sa zúčastnil aj

Zo života farnosti

Bodka za prázdninami v radostnom duchu

Prázdniny ubehli ako voda a prišiel čas sa s nimi rozlúčiť. Rozhodli sme sa, že spolu s deťmi urobíme za nimi na fare jednu veľkú bodku. Vo štvrtok 26. augusta 2021 sme sa spoločne stretli v kostole spolu s duchovným otcom na Korunke Božieho milosrdenstva, čím sme odštartovali celú akciu. Neskôr sme sa presunuli na farský dvor, kde boli nachystané

Zo života farnosti

Nedeľné popoludnie v Kľušove pod Sošninou

Kľušov – Aj tento rok sa podarilo v našej filiálke zorganizovať príjemné nedeľné popoludnie v krásnom prírodnom prostredí. Hlavným cieľom bolo spojiť všetkých veriacich nielen ako komunitu ľudí, ale aj ako modliace sa spoločenstvo, ktoré ďakuje a zároveň prosí o posilu do ďalších dní života. Najprv sme začali spoločnou modlitbou sv. ruženca, nasledovala Korunka Božieho milosrdenstva a po nej duchovný

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky