27. deň

Včera sme slávili narodenie nášho večného Kráľa do času, dnes slávime slávne utrpenie jedného z jeho vojakov, svätého Štefana. Vskutku, včera náš Kráľ dôstojne odetý svojim telom narodeným z panenského lona blahosklonne navštívil náš svet, dnes jeden jeho vojak zanechajúc stánok svojho tela vystúpil ako víťaz do neba….

(Anjel Pána 26. decembra 1980)

26. deň

Pokoj ľuďom, ktorých Boh miluje! Áno, pokoj celému ľudstvu! Toto je moje vianočné želanie. Drahí bratia a sestry, počas tejto noci aj nasledujúcej vianočnej oktávy prosme Pána o túto tak nevyhnutnú milosť. Modlime sa, aby celé ľudstvo dokázalo v Máriinom Synovi, narodenom v Betleheme, rozpoznať Spasiteľa sveta, ktorý prináša dar lásky a pokoja… (Homília 24. decembra 1997)

25. deň

Všetkým Bohom milovaným, ktorí prijímajú jeho pozvanie modliť sa a bdieť počas tejto svätej noci narodenia, opakujem s veľkou radosťou: zjavila sa pre nás Božia láska! Jeho láska je milosť a vernosť, milosrdenstvo a pravda. To on nás oslobodil z temnoty hriechu a smrti a tak sa stal pevným a nezničiteľným základom nádeje…

(Homília 24. decembra  1997)

24. deň

Rodí sa Ten, ktorý bol dlho očakávaný, ktorý bol a naďalej zostáva cieľom Adventu. Rodí sa Kristus. Čo sa raz stalo počas betlehemskej noci, to sa v rámci liturgie opakuje a aktualizuje každý rok. (Generálna audiencia, 3. januára 1979)

23. deň

Podľa svätého Anzelma nás Mária od chvíle svojho “fiat” začala  nosiť všetkých pod srdcom…

(Ján Pavol II, Homília, 30. novembra 1979)

22. deň

Máriino radostné “fiat” svedčí o jej vnútornej slobode, o jej dôvere a pokoji. Nevedela síce, ako by sa mali Pánove plány konkrétne realizovať, ale bez akýchkoľvek obáv či znechutenia sa javila byť vrcholne slobodná a odovzdaná. Jej “áno” znamenalo nielen prijatie ponúknutého materstva,  ale aj nasadenie v tajomstve vykúpenia.  Bolo dielom jej Syna, ona na ňom mala reálnu a účinnú účasť.

(Ján Pavol II, Homília, 31. januára 1985)