11. deň

Majte teda vieru! Nikto nie je ponechaný napospas vlastnej slabosti: Ježiš Kristus, ktorý za nás trpel, vám stojí po boku a prosí vás, aby ste mu dôverovali. On povedal: “Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení…”

(Ján Pavol II, Príhovor  20. augusta 1997)

10. deň

Moderný človek potrebuje rozpoznať hlas Ježiša Krista,  pravého pastiera obetujúceho život za svoje ovce. Buďte preto apoštolmi schopnými priblížiť duše k Pánovi a pomôžte im zakúsiť jeho upokojujúce spásonosné objatie.

(Ján Pavol II,  Homília 11. decembra 2001)

9. deň

Nepoškvrnená je matkou Syna človeka. Ó, Matka nášho Adventu, zotrvaj s nami a daj, aby On zostal s nami v tomto ťažkom advente zápasov za pravdu a nádej, za spravodlivosť a pokoj: jedine on, Emanuel.

(Ján Pavol II, Homília 8. decembra 1979)

8. deň

V celej adventnej liturgii rezonuje Predchodca, pozývajúci ísť v ústrety Kristovi, ktorý prichádza ako náš Spasiteľ.  Pripravme sa na to pripomienkou jeho betlehemského narodenia pred asi dvetisíc rokmi, občerstvime si vieru v jeho slávny príchod na konci vekov.

(Ján Pavol II, Anjel Pána 7. decembra 2003)

7. deň

Človek je predsa len viac ako len nečinný svedok vstupu Boha do dejín. Ježiš nás pozýva aktívne hľadať “Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť” a učiniť z tohto hľadania našu najdôležitejšiu činnosť.

(Ján Pavol II, Generálna audiencia 6. decembra 2000)

6. deň

Iba Kristus môže v plnej miere osvetliť otázku života a otázku celej histórie. Buďte o tom vždy presvedčení a vydávajte odvážne a zásadovo svedectvo o vašej viere!

(Ján Pavol II, Príhovor mládeži, 22 novembra 1981)

5. deň

Čo vlastne znamená stavať dom na skale? Stavať na skale znamená predovšetkým: stavať na Kristovi, stavať s Kristom.

(Ján Pavol II, Príhovor 27. mája 2006)

4. deň

Zvlášť horlivo budeme kontemplovať Kristovu tvár prítomnú v Eucharistii. Ježiš, vtelené Slovo, mŕtvy a zmŕtvychvstalý, je stredobodom dejín. Cirkev ho adoruje, nachádza v ňom posledný a zjednocujúci zmysel všetkých tajomstiev viery: Božiu lásku dávajúcu život.

(Ján Pavol II, Anjel Pána 28. novembra 2004)

3. deň

Ježiš je živý a prítomný aj v dnešnom svete, aby v hlbinách srdca neustával pôsobiť mocou svojho Ducha, uschopňujúc ho prijať posolstvo spásy.

(Ján Pavol II, Anjel Pána 1. decembra 1991)

2. deň

Adventné rozjímanie sa so zvýšenou pozornosťou venuje veľkej téme príchodu Krista na zem ako udalosti rozhodujúceho významu. Advent je naozaj obdobím vhodným na radostné znovuobjavenie istôt našej viery: Ježiš sa stal človekom pre nás.

(Ján Pavol II, Anjel Pána 1. decembra 1991)