Oznamy

Opatrenia pre bohoslužby účinné od 12. januára 2022

Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevua) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP) Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevomb) stredne rizikové

Zo života farnosti

Odpustová slávnosť Obetovania Panny Márie vo farskom kostole

Veľmi sa tešíme, že tento rok na odpustovú farskú slávnosť Obetovania Panny Márie v nedeľu 14. novembra 2021 prijal pozvanie a prišiel medzi nás – miestny rodák, momentálne pôsobiaci v Lenartove, duchovný otec Marcel Štalmach, ktorý bol zároveň hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše. V našom farskom chráme bol pokrstený, prijal tu sviatosti a tiež tu slúžil primičnú svätú omšu. Na

Zo života farnosti

V Kobylách požehnali hrob pre deti, ktoré zomreli pred narodením

V predvečer Dušičiek, 1. novembra 2021, sa na miestnom cintoríne v obci Kobyly (okres Bardejov) konalo požehnanie hrobového miesta pre deti, ktoré zomreli pred narodením. Z prejavenej vôle miestnej rodiny pochovať si svoje bábätko vzniklo v obci Kobyly v roku 2020 hrobové miesto aj pre nenarodené deti. Do dnešného dňa sú v maličkej hrobke okrem ich dieťaťa

Zo života farnosti

Milión detí sa modlilo ruženec a aj tie z Kľušova boli pri tom

Autorom myšlienky „Milión detí sa modlí ruženec“ je pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Jej úmyslom je modliť sa spoločne za mier a jednotu na celom svete. Iniciatíva detských modlitieb ruženca sa začala v roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Počas toho, ako sa niekoľko detí modlilo ruženec, kľačiac na podstavci sochy Panny

Duchovné zamyslenie

Vianočné prianie

Toto je dôvod našej radosti: sme milovaní, sme vyhľadávaní, Pán nás hľadá, aby nás našiel, aby nás ešte viac miloval. Toto je dôvod radosti: vedieť, že sme boli milovaní bez akejkoľvek zásluhy, že nás Boh vždy predchádza v láske, v láske takej konkrétnej, že sa stala telom a prišla prebývať medzi nás, v tom Dieťati, ktoré

Zo života farnosti

Obišovská púť 2021

Obišovské zvony k sebe nás volajú…. Aj tak by sme mohli nazvať tohoročnú púť k Ružencovej Panne Márii v Obišovciach, ktorá sa konala po ročnej prestávke kvôli pandémii.  Nielen obišovské zvony, ale aj láska k ružencu a k Panne Márii ružencovej nás pozvala v sobotu 2.10.2021 popoludní do Obišoviec. V Obišovciach nás privítali nielen veľmi milí usporiadatelia, ktorí nás „označkovali“ do jednotlivých sektorov

Zo života farnosti

Miništrantské športové popoludnie

Deň s miništrantami z celej farnosti (Kobyly, Kľušov, Janovce) je obľúbené podujatie a ani tento rok nebol výnimkou. V nedeľu 12. septembra 2021 sme sa najprv stretli spolu s duchovným otcom na Korunke Božieho milosrdenstva vo farskom kostole v Kobylách. Potom sme sa všetci spoločne presunuli na miestne školské ihrisko, kde sme rozdelili miništrantov do štyroch tímov. Týmto sme

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky