Zo života farnosti

Turíčna novéna 2022 v Gaboltove

Tohto roku sa po dvoch rokoch nútenej prestávky /COVID 19/  konala tradičná  Turíčna novéna v našej diecéznej svätyni v Gaboltove. Celý týždeň sa striedali jednotlivé farnosti nášho dekanátu na modlitbe ruženca a svätej omši a prosili za svoje farnosti, za pokoj a mier na Ukrajine, vo svete, ale hlavne o pokoj vo svojich srdciach. Naša farnosť sa tejto novény  zúčastnila na

Zo života farnosti

Púť detí do Obišoviec

Celý týždeň pred púťou sme mali v Kobylách krásne letné počasie, aj preto sme sa už mnohí tešili na sobotňajšiu púť, ktorá sa konala po troch rokoch dňa 14. mája 2022. Po čase pandémie a všetkých obmedzeniach bolo radosťou vidieť ako sa deti tešia pri príchode autobusu a nastupovania doň, ktorý nás zaviezol do dedinky Ličartovce pri Prešove, odkiaľ

Oznamy

Na sv. omše môžu prísť aj nezaočkovaní

Od soboty 26. februára budú môcť prísť na sväté omše aj nezaočkovaní ľudia. Vyplýva to rozhodnutia Vlády SR. Presné pravidlá určí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva. Vláda 23. februára 2022 zrušila režimy OTP, OP, OP+ s obmedzeniami. Začiatok platnosti od soboty 26. februára. Znamená to, že na sväté omše budú môcť prísť aj nezaočkovaní ľudia. Podľa schváleného materiálu z

Oznamy

Opatrenia pre bohoslužby účinné od 12. januára 2022

Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevua) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP) Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevomb) stredne rizikové

Zo života farnosti

Odpustová slávnosť Obetovania Panny Márie vo farskom kostole

Veľmi sa tešíme, že tento rok na odpustovú farskú slávnosť Obetovania Panny Márie v nedeľu 14. novembra 2021 prijal pozvanie a prišiel medzi nás – miestny rodák, momentálne pôsobiaci v Lenartove, duchovný otec Marcel Štalmach, ktorý bol zároveň hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše. V našom farskom chráme bol pokrstený, prijal tu sviatosti a tiež tu slúžil primičnú svätú omšu. Na

Zo života farnosti

V Kobylách požehnali hrob pre deti, ktoré zomreli pred narodením

V predvečer Dušičiek, 1. novembra 2021, sa na miestnom cintoríne v obci Kobyly (okres Bardejov) konalo požehnanie hrobového miesta pre deti, ktoré zomreli pred narodením. Z prejavenej vôle miestnej rodiny pochovať si svoje bábätko vzniklo v obci Kobyly v roku 2020 hrobové miesto aj pre nenarodené deti. Do dnešného dňa sú v maličkej hrobke okrem ich dieťaťa

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky