Duchovné zamyslenie

2. nedeľa v Cezročnom období

Nasledovať Božieho Baránka Milí moji veriaci! Dvaja profesori diskutovali o vznešených a múdrych myšlienkach. Medzitým jeden z nich povedal: „Erik mi tvrdil, že patrí k tvojím študentom.“ Druhý profesor mu však oponoval: „Erik síce moje prednášky navštevuje, ale mojím študentom nie je.“ Prečo taká odpoveď? Erik síce bol fyzicky prítomný v aule na prednáške a jeho podpis nechýbal na prezenčnej

Duchovné zamyslenie

Duchovné zamyslenie na sviatok Krstu Pána

Žiť svoj krst Milí moji veriaci! V chráme pri kláštornej škole v Belonte v Severnej Karolíne je zvláštna krstiteľnica, ku ktorej sa viaže tento príbeh.      Mnísi, ktorí založili školu, každý deň na ceste do mesta prechádzali okolo veľkého žulového plochého balvana. Priťahoval svoju pozornosť nielen veľkosťou, ale aj kontrastom s okolím. Jednoducho tam akosi nepasoval. Keď

Duchovné zamyslenie

Duchovné zamyslenie na slávnosť Zjavenia Pána

Buďme stále hľadajúci Milí moji veriaci! Známy je príbeh chlapca, ktorý sa so svojimi kamarátmi hral na schovávačku. Hra ešte neskončila, a on celý uplakaný prišiel za svojim dedkom. „Prečo plačeš, chlapče?“, opýtal sa dedko. Chlapča prehovorilo: „Dedko, pri hre na schovávačku som sa svojim kamarátom tak ukryl, že ma nenašli“. „Ale to je výborné“,

Duchovné zamyslenie

Novoročný príhovor Vášho pastiera

Drahí bratia a sestry, milí veriaci našej farnosti! Z Božej dobroty sme sa dožili ďalšieho roka nášho života. Rok 2020 je už nenávratne za nami. Preto je v našom srdci vďačnosť, ktorá vyplýva z vnútorného presvedčenia, že všetko pochádza od Boha. Sv. Pavol nám to pripomína: Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa

Duchovné zamyslenie

Duchovné zamyslenie na sviatok Svätej rodiny

Príklad Svätej rodiny oslovuje Milí moji veriaci! Mladí rodičia prišli do hračkárstva a prosili predavačku: „Chceli by sme nejakú hračku pre našu dcérku, lebo zostáva sama doma, keď my sme v divadle, na plese alebo u priateľov. Keď sa vrátime domov, ona je smutná. Nech ju tá hračka rozveselí.“ Na to predavačka odpovedá: „Ale my tu rodičov nepredávame.“

Oznamy

Svätý Otec vyhlásil Rok sv. Jozefa pri výročí jeho titulu patróna Cirkvi

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak 8.12. 2020 vydaným apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“.

Oznamy

Aktualizovaný program vo farnosti

Od 16.11. platia nové pravidlá týkajúce sa aj slávenia verejných bohoslužieb. Ide najmä o možnosť tzv. šachovnicového sedenia, kde sa kapacita sediacich v kostole môže využiť maximálne na 50%. Prosíme seniorov a chronicky chorých, aby návštevy bohoslužieb zvážili, podľa možnosti zostali doma a spojili sa s nami cez vysielanie TV Lux a Rádio Lumen.Platí naďalej všeobecný dišpenz od povinnej

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky