Zo života farnosti

Miništrantské športové popoludnie

Deň s miništrantami z celej farnosti (Kobyly, Kľušov, Janovce) je obľúbené podujatie a ani tento rok nebol výnimkou. V nedeľu 12. septembra 2021 sme sa najprv stretli spolu s duchovným otcom na Korunke Božieho milosrdenstva vo farskom kostole v Kobylách. Potom sme sa všetci spoločne presunuli na miestne školské ihrisko, kde sme rozdelili miništrantov do štyroch tímov. Týmto sme

Zo života farnosti

Veni Sancte v našej farnosti

Poslednú prázdninovú nedeľu (29.8.) pozval na sv. omše duchovný otec osobitne žiakov a študentov z celej našej farnosti. Počas prvých troch septembrových dní sme pri slávení Eucharistie (Veni Sancte) prosili o dary Ducha Svätého pre tých, ktorí sa učia, i pre tých, ktorí vyučujú. Aby spoločne s Božou pomocou úspešne zvládli nadchádzajúci školský rok 2021/22. Veríme, že sa všetci budú

Zo života farnosti

Nedeľné popoludnie v Janovciach

Aj tento rok sa veriaci z našej filiálnej obce Janovce zišli, aby spolu prežili príjemné a požehnané nedeľné popoludnie (22.8.). Po pobožnosti sme sa z kostola krátkou prechádzkou presunuli na miesto, ktoré nazývame „Mlynky“. Tak ako minulý rok aj tento rok sa zišli deti, mladí, rodičia aj starí rodičia. Deti sa vyšantili počas hier a súťaží, ktoré pripravila

Zo života farnosti

Púť k hrobu bl. Anky Kolesárovej

Vysoká nad Uhom – V piatok 20.8.2021  naša farnosť putovala  do Vysokej nad Uhom k blahoslavenej Anke Kolesárovej. Vo Vysokej nás srdečne privítal a duchovne sprevádzal pán kaplán Rastislav  Gönci.  Púť sme  začali korunkou k Božiemu milosrdenstvu, nasledovala  informácia o živote Anky . Vyvrcholením púte bolo  slávenie svätej omše a uctenie relikvií blahoslavenej. Z kostola sme putovali k hrobu blahoslavenej, kde sme

Zo života farnosti

Návšteva misionára z Rwandy

Aj v tomto roku sme počas dovolenkového obdobia privítali v našej farnosti vzácnu návštevu. Tentoraz to bol Páter misionár, rodák z neďalekých Abrahámoviec, Vlastimil Chovanec, ktorý pôsobí v africkej v Rwande. Jeho návšteva u nás bola pre všetkých obohatením a uvedomením si na čom v živote záleží a čo je podstatné. Spoločne sme slávili sv. omšu, na ktorej nám priblížil hlavnú náplň svojej misijnej

Zo života farnosti

Gaboltovská púť 2021

V tomto roku, tak ako aj po iné roky, naša farnosť putovala do Gaboltova. V piatok na sviatok Panny Márie Škapuliarskej spolu s našim otcom duchovným Patrikom Šarišským putovalo do Gaboltova asi 80 pútnikov na dvoch autobusoch.  V sobotu ráno 30 pútnikov z Kobýl a Kľušova  sa vybralo na pešiu púť. Tešili sme sa,  že spolu putovali deti, mládež, stredná generácia, ale aj

Zo života farnosti

Vo farskom kostole sme vystavili relikvie k verejnej úcte

„Relikvie poukazujú na Boha samotného: je to totiž on, kto silou svojej milosti dáva krehkým kostiam odvahu, aby o ňom svedčili pred svetom. Keď nás Cirkev povzbudzuje k úcte voči telesným ostatkom mučeníkov a svätých, nezabúda, že v skutočnosti ide síce len o úbohé ľudské kosti, ale že sú to kosti osobností, ktoré navštívila všetko

Zo života farnosti

Odpustová slávnosť v Kľušove

Kľušov – Po roku si veriaci filiálnej obce Kľušov opäť pripomenuli, uctili a oslávili pamiatku svojich patrónov, sv. Cyrila a sv. Metoda. Vzhľadom k dobrej epidemiologickej situácii sa odpustovej slávnosti zúčastnilo veľké množstvo domácich veriacich, ale aj ich hostí. Hlavným celebrantom bol vdp. Branislav Polča, farár z Bystrého, slávnostnú homíliu predniesol vdp. Viliam Riško, SDB, direktor bardejovskej saleziánskej komunity.

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky