Zo života farnosti

Farská púť na Butkov a Skalku

V piatok 19. augusta 2022 sme od skorého rána putovali z východu Slovenska na západ navštíviť a pomodliť sa na posvätných miestach, kde sa Boh dotýka ľudských sŕdc. Cesta bola príjemná, popretkávaná modlitbou, chvíľami rozhovoru a sledovaním krás nášho milovaného Slovenska. Bez ťažkostí sme sa dostali pod horu Butkov a púť sa začala…. Prešli sme strmou cestou až k  Bráne

Zo života farnosti

Sviatok Nanebovzatej Panny Márie v prírode.

V nedeľu 14.8.2022 sa veriaci z našej obce už po druhýkrát  stretli „Pod Sošninu“ na modlitbe posvätného ruženca a na Korunke k Božiemu milosrdenstvu. Dopoludnia sme putovali na odpustovú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie na Kľušovskú Zábavu a popoludní sme sa stretli pod lesom na modlitbe. Pri tejto pobožnosti náš duchovný otec Patrik požehnal aj kvety a bylinky, ktoré sme si so sebou doniesli.  Počasie nám

Zo života farnosti

Arcidiecézne stretnutie miništrantov (MIKE 2022)

Je pravdou, že vzťahy v rodine sa odvíjajú od množstva spoločne prežitého voľného času.Cez prázdniny je to obzvlášť ťažké, keď jeden rodič pracuje a ten druhý napríklad ako ja, dovolenkujem, oddychujem. Teším sa na záhradu, zaváranie,  ticho,  čítanie kníh, ale aj spoločné aktivity s mojím synom Damiánom, ktorý nerád číta knihy a ako väčšina dnešných detí v jeho

Zo života farnosti

Farský tábor Kobyly 2022 – „Stvorenie sveta“

Siedmy ročník detského farského tábora je aj toto leto úspešne za nami. Tento rok sme sa zamerali na biblický príbeh o Stvorení sveta. Tábor prebiehal v dňoch od 8.-12. augusta a zúčastnilo sa ho 70 detí a 25 animátorov. Tábor tradične odštartovala najmladšia účastníčka zazvonením zvončeka na úvodnej sv. omši. Prvý deň patril zoznamovaniu sa v rámci skupiniek a stanoviskám, cez ktoré

Zo života farnosti

Gaboltovská pešia púť 2022

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.“ (Lk 1, 39) A tak aj tento rok sme sa rozhodli pokračovať v našej pešej pútnickej tradícii a z našej farnosti sme putovali do Gaboltova k našej Nebeskej Matke -Škapuliarskej Panne Márii. Hnacím motorom bola veľká túžba, ktorá horela v našich srdciach, túžba po stretnutí sa s

Oznamy

Zomrel kardinál Jozef Tomko, rozlúčka bude v Ríme a v Košiciach

V Ríme 8.8.2022 zomrel slovenský kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Pán života si ho povolal vo veku 98 rokov.  Bližšie informácie si môžete pozrieť na https://www.tkkbs.sk Kardinál Jozef Tomko navštívil Kobyly – dňa 23.8.2013. Záznam zo sv. omše si môže pozrieť v našom archíve článkov

Zo života farnosti

Požehnanie obnoveného chrámu sv. Cyrila a Metoda v Kľušove a odpustová slávnosť

Kľušov – „Hej bola to láska k Pánu Bohu, ktorá podnietila postaviť v Kľušove nový kostol. Základy tohto kostola boli položené v jubilejnom cyrilometodejskom roku 1968. Veriaci sa rozhodli vzácne jubileum osláviť zasvätením kostola našim národným patrónom sv. Cyrilovi a Metodovi. Slávnostná posviacka kostola bola 9. júla 1972. Pane, buď milostivý všetkým za toto bohumilé dielo“ – citát z kamennej

Zo života farnosti

Duchovný výlet dôchodcov z Kobýl

Vo štvrtok 9. júna 2022 sa kobylskí dôchodcovia so starostom obce Ing. Jozefom Šoltýsom a duchovným otcom Patrikom zúčastnili malého duchovného výletu.  Ráno o pol ôsmej sme vzorne pripravení čakali na autobus, ktorý nás zaviezol do Košíc, konkrétne na Karmel (sídlisko KVP) k Bosým karmelitánkam. Tam nás veľmi milá sestra oboznámila s históriou kláštora a s

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky