Zo života farnosti

Opekačka v Janovciach

V nedeľu 26. 7. 2020 na sviatok sv. Anny sme my veriaci z filiálnej obce Janovce prežili spolu s našim novým duchovným otcom Patrikom Šarišským nádherne popoludnie.   Začali sme ho nedeľnou pobožnosťou, ktorá bola zakončená krátkou adoráciou pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. Popoludnie pokračovalo tým, že nás duchovný otec pozval na menšiu túru spojenú s opekačkou na miesto, ktoré my Janovčania nazývame „Mlynky“.   Zastúpene boli všetky vekové kategórie od

Zo života farnosti

Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Kľušove

V nedeľu 5. júla sa v Kľušove tradične konala odpustová slávnosť  pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Vzhľadom k tomu, že došlo k výmene duchovného otca v našej farnosti, slávnostnej sv. omši predsedal nový duchovný správca Patrik Šarišský, dovtedy pôsobiaci ako farár v Košiciach. Tak ako každý rok, aj tento rok sa sv. omša konala za veľkej účasti domácich veriacich a ich

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky