Zo života farnosti

Bodka za prázdninami v Kobylách

Leto sa už blížilo ku koncu a nám bolo smutno za spoločnými chvíľami. Tak sme si povedali, že za týmto letom urobíme definitívnu bodku predtým, ako nastúpime do školy. No a kde by sme sa mohli lepšie rozlúčiť, ako na farskom dvore?   A tak sme sa predposledný prázdninový deň (30.8.) všetci spolu zišli na pobožnosti v našom farskom kostole. Po pobožnosti animátori nachystali pre

Zo života farnosti

Animátorský guláš

Necelé dva týždne po skončení detského tábora (16.8.) sa v altánku na farskej záhrade stretla partia animátorov slúžiacich na tábore, aby medzi sebou utužili spoločné priateľstvá a popritom pripravili niečo dobré pod zub.   Spoločný program sa začal nedeľňajšou pobožnosťou v kostole, kde animátori zjednotení s ostatnými prítomnými farníkmi modlitbou posvätného ruženca a Korunkou BM ďakovali za úspešne zvládnutý detský tábor.  

Zo života farnosti

Farská púť do Gaboltova 2020

Aj tento rok sa veriaci kobylskej farnosti zúčastnili púte v Gaboltove, aby si prišli uctiť Škapuliarsku Pannu Máriu a načerpať nové duchovné sily do ďalšieho života. Keďže boli vydané sprísnené opatrenia ohľadom zhromažďovania väčšieho počtu občanov, nemohla sa púť konať na  diecéznej úrovni, ale iba na farskej úrovni, na ktorej sa 8. augusta zúčastnilo vyše 300 veriacich.  Program púte bol upravený

Zo života farnosti

Tábor pre deti – Kobyly 2020

Aj tento rok sa nám v Kobylách podarilo zorganizovať začiatkom druhej polovice prázdnin (3.–6.8.) už V. ročník Denného letného tábora. Rok čo rok rastieme a ani tentokrát to nebolo inak. Spolu bolo 61 detí a 26 animátorov. Nesmieme však zabudnúť ani na duchovného otca a tých, ktorí sa starali o to, aby sme mali plné brušká.  Keďže je rok Božieho slova, pri príprave sme sa inšpirovali Svätým Písmom a hlavnou témou bol biblický príbeh o Noemovej arche.  Cely tábor sa

Zo života farnosti

Opekačka v Kľušove pod Sošninou

Tento rok, uprostred letných prázdnin (2. augusta), sme boli po dlhom čase svedkami a účastníkmi spoločnej opekačky s našim novým duchovným otcom Patrikom. Tá nasledovala po spoločnej prvonedeľnej pobožnosti.   Veľmi milo nás prekvapila táto síce skromná a nenápadná „akcia“, ale o to sme sa na ňu viac tešili. Počasie nám vyšlo v ústrety, pretože celé popoludnie  svietilo slnko, a o to bola naša radosť väčšia. Každý účastník si doniesol

Zo života farnosti

Uvedenie do úradu farára

,,Prišol perši október, mám narukovac,“ spieva sa v šarišskej pesničke. A tak nastal 1. júl 2020 a duchovný otec Patrik Šarišský dostal menovací dekrét od otca arcibiskupa. Svojmu novému miestu sa potešil, keďže na začiatku svojej kňazskej služby už pôsobil ako kaplán v Bardejove.   Prišiel do obce Kobyly, do našej farnosti.  Zbalil si celý svoj domov do pár škatúľ a dvoch kufrov a prišiel k nám. Veriaci ešte premaľovávali farskú budovu, jeho nový domov, keď dorazil spolu s pani kostolníčkou a manželským

Zo života farnosti

Opekačka v Janovciach

V nedeľu 26. 7. 2020 na sviatok sv. Anny sme my veriaci z filiálnej obce Janovce prežili spolu s našim novým duchovným otcom Patrikom Šarišským nádherne popoludnie.   Začali sme ho nedeľnou pobožnosťou, ktorá bola zakončená krátkou adoráciou pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. Popoludnie pokračovalo tým, že nás duchovný otec pozval na menšiu túru spojenú s opekačkou na miesto, ktoré my Janovčania nazývame „Mlynky“.   Zastúpene boli všetky vekové kategórie od

Zo života farnosti

Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Kľušove

V nedeľu 5. júla sa v Kľušove tradične konala odpustová slávnosť  pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Vzhľadom k tomu, že došlo k výmene duchovného otca v našej farnosti, slávnostnej sv. omši predsedal nový duchovný správca Patrik Šarišský, dovtedy pôsobiaci ako farár v Košiciach. Tak ako každý rok, aj tento rok sa sv. omša konala za veľkej účasti domácich veriacich a ich

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky