Duchovné zamyslenie

Vianočné prianie

Toto je dôvod našej radosti: sme milovaní, sme vyhľadávaní, Pán nás hľadá, aby nás našiel, aby nás ešte viac miloval. Toto je dôvod radosti: vedieť, že sme boli milovaní bez akejkoľvek zásluhy, že nás Boh vždy predchádza v láske, v láske takej konkrétnej, že sa stala telom a prišla prebývať medzi nás, v tom Dieťati, ktoré

Duchovné zamyslenie

Boh k nám hovoril cez svoje Slovo

Boh k nám hovoril cez svoje Slovo V predvečer sviatku našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, v nedeľu 4.7.2021, prebiehalo vo farskom kostole Obetovania Panny Márie v Kobylách čítanie zo Svätého Písma (VIII.ročník). Spolu s naším duchovným otcom Patrikom Šarišským sme sa pomodlili Hymnus k Duchu Svätému, aby sme lepšie pochopili Slovu, ktorým sa nám Pán Boh chce prihovoriť. Čítania

Duchovné zamyslenie

Modlitba požehnania veľkonočného jedla

V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobiapožehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnejnákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorúvykoná otec alebo matka: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. AmenZapočúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9-13)Ježiš

Duchovné zamyslenie

2. nedeľa v Cezročnom období

Nasledovať Božieho Baránka Milí moji veriaci! Dvaja profesori diskutovali o vznešených a múdrych myšlienkach. Medzitým jeden z nich povedal: „Erik mi tvrdil, že patrí k tvojím študentom.“ Druhý profesor mu však oponoval: „Erik síce moje prednášky navštevuje, ale mojím študentom nie je.“ Prečo taká odpoveď? Erik síce bol fyzicky prítomný v aule na prednáške a jeho podpis nechýbal na prezenčnej

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky