Duchovné zamyslenie

Duchovné zamyslenie na 33. nedeľu „A“ (Mt 25, 14-30)

Múdro spravovať talenty Milí moji veriaci! Istý otec opravoval auto. „Ocko, prosím ťa, pomôž mi s úlohou, lebo ju neviem vyriešiť.“ – „Teraz nemám čas. Vidíš predsa, že opravujem auto. A dobre vieš, aké bolo drahé.“ – „Áno ocko, viem. Ale tú úlohu neviem vyriešiť a mamka nie je doma.“ – „Teraz ma nevyrušuj, auto je pre

Duchovné zamyslenie

Duchovné zamyslenie na 32. nedeľu „A“ (Mt 25, 1-13)

Byť pripravený na príchod Pána Milí moji veriaci! Rabín Ezechiel sa pri istej príležitosti opýtal svojich veriacich: „Aká najväčšia bieda Vás môže postihnúť?“ Prvý odpovedal: „Človek stráca zdravie, prichádzajú choroby a s nimi bolesť a trápenie.“ Ďalší hovoril: „Je to opustenosť. Keď je človek sám a nikto o neho nemá záujem. Je to strašnejšie ako choroba.“ Rabín nakoniec zakončil: „Obaja

Duchovné zamyslenie

Dostaňte nás odtiaľto!

Mesiac november charakterizujú návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch našich blízkych a modlitby za ich duše. Tento čas nás často napĺňa istým druhom reflexie, spomienok a pohľadu do minulosti. Vzácne chvíle pri spomienkach na zosnulých príbuzných Už od môjho detstva sa túto tradíciu snažíme doma každý rok zachovávať. Pohľad na tento sviatok sa však pre

Duchovné zamyslenie

Buďte svätí, lebo Ja, Pán, váš Boh, som svätý!

V prvé novembrové dni si katolícka Cirkev už tradične pripomína Sviatok všetkých svätých, na ktorý nadväzuje deň Spomienky na všetkých verných zosnulých – “Dušičky”. Sviatok všetkých svätých nám pripomína ľudí, ktorí prežili záslužný život tu na tejto zemi a zomreli v milosti a priateľstve s Bohom. Teda nielen tých svätých, ktorých máme v cirkevnom kalendári,

Duchovné zamyslenie

Duchovné zamyslenie na slávnosť Všetkých svätých (Mt 5, 1-12a)

Svätosť ako povolanie každého kresťana Milí moji veriaci! Istý kráľ pozval na hrad svojich poddaných a pripravil pre nich veľkolepú slávnosť. Jedinou podmienkou zúčastniť sa na hostine bolo priniesť vodu, nakoľko studňa na hrade vyschla. Už od rána bolo vidieť, ako sa celé zástupy ľudí hrnuli na hrad. Niektorí niesli vodu v hrnčeku, iní v džbáne, ba niektorí

Duchovné zamyslenie

Duchovné zamyslenie na 30. nedeľu „A“ (Mt 22, 34-40)

Zašpiňme si ruky v skutkoch lásky Milí moji veriaci! V jednom časopise bola položená otázka: „Čo odlišuje katolíka od neveriaceho človeka?“ Odpoveď znela: „Musí sa každý deň modliť, v piatok sa postiť, nedeľu chodiť do kostola, spovedať sa…“ Je zvláštne a prekvapujúce zároveň, že tam nebola ani zmienka o tom najdôležitejšom, čo robí katolíka nielen vyznávačom, ale najmä nasledovateľom Ježiša

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky