Duchovné zamyslenie

List od Vášho pastiera

Milí moji veriaci, v tejto neľahkej pandemickej situácii, v ktorej sme vystavení mnohým skúškam, sa Vám prihováram ako Váš pastier – duchovný otec. Je mi naozaj ťažko vnímať situáciu v našej farnosti, ktorá sa vymyká z doterajšieho spôsobu prežívania náboženského života. Je to kvôli opatreniam, ktoré boli prijaté z dôvodu zhoršujúcej sa koronakrízy. A zároveň často sa stretávam s tým, že obmedzenia,

Duchovné zamyslenie

Ružencová Matka Božia nás volá k modlitbe

Október je mesiac modlitby posvätného ruženca. Sviatok Ružencovej Panny Márie – 7. Október – nám pripomína veľké víťazstvo kresťanských vojsk v roku 1571 proti Turkom pri Lepante. 12. septembra r. 1683 sa odohrala veľká bitka pri Viedni, kedy opäť pomohol príhovor Panny Márie. Celá Európa sa zjednotila v modlitbe posvätného ruženca a poľský kráľ Ján Sobieski spolu so

Duchovné zamyslenie

Neboj sa “nakaziť” svätým ružencom!

„Odkedy dala Panna Mária modlitbe ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden materiálny, ani duchovný, žiaden národný, ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom a našimi obetami.“Dnes viac ako kedykoľvek pred tým sú slová sestry Lucie, vizionárky z Fatimy, opäť aktuálne. Nimi pozýva možno i Teba, vziať v tento mariánsky mesiac október do

Duchovné zamyslenie

Októbrová pobožnosť DOMA – Panna Mária Matka Ticha

TICHO, PROSÍM, HOVORÍ TICHO Ticho živí modlitbu a našu svätosť. Umožňuje nám počúvať Boha a žiť s Bohom. Na ceste k tichu nám môže pomôcť Panna Mária. Čas modlitby v nás obnoví milosti ticha a pokoja. Prosme našu Matku, aby vniesla do nášho života ticho. Hľadať radosť v tichu je vzácny dar. Je tu aj

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky