Duchovné zamyslenie

Neboj sa “nakaziť” svätým ružencom!

„Odkedy dala Panna Mária modlitbe ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden materiálny, ani duchovný, žiaden národný, ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom a našimi obetami.“Dnes viac ako kedykoľvek pred tým sú slová sestry Lucie, vizionárky z Fatimy, opäť aktuálne. Nimi pozýva možno i Teba, vziať v tento mariánsky mesiac október do

Duchovné zamyslenie

Októbrová pobožnosť DOMA – Panna Mária Matka Ticha

TICHO, PROSÍM, HOVORÍ TICHO Ticho živí modlitbu a našu svätosť. Umožňuje nám počúvať Boha a žiť s Bohom. Na ceste k tichu nám môže pomôcť Panna Mária. Čas modlitby v nás obnoví milosti ticha a pokoja. Prosme našu Matku, aby vniesla do nášho života ticho. Hľadať radosť v tichu je vzácny dar. Je tu aj

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky