Oznamy

Bohoslužby bude možné znovu navštevovať pri dodržaní obmedzení

Od pondelka (19.4.) budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v

Oznamy

Kostoly otvorené pre súkromnú modlitbu

Kostoly je možné od štvrtka 1. apríla 2021 navštíviť „za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti.“ Keďže stále platí zákaz hromadných podujatí, vrátane bohoslužieb, kostoly v našej farnosti budú otvorené pre súkromnú modlitbu až do konca oktávy (nedeľa 11.4.) denne od 8.0 do 17.00 hod. okrem času liturgických slávení, ktoré sú vysielané online. Sv. zmierenia je možné dohodnúť iba

Oznamy

Zákaz slávenia verejných bohoslužieb

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove oznamuje, že z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa zakazuje výkon verejných bohoslužieb a verejných spovedí. Zákaz sa nevzťahuje na obrad krstu, pohrebný obrad, sobášny obrad a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania a individuálne spovede v nebezpečenstve smrti. 23.12.2020 www.ruvzbj.sk

Oznamy

Svätý Otec vyhlásil Rok sv. Jozefa pri výročí jeho titulu patróna Cirkvi

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak 8.12. 2020 vydaným apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“.

Oznamy

Aktualizovaný program vo farnosti

Od 16.11. platia nové pravidlá týkajúce sa aj slávenia verejných bohoslužieb. Ide najmä o možnosť tzv. šachovnicového sedenia, kde sa kapacita sediacich v kostole môže využiť maximálne na 50%. Prosíme seniorov a chronicky chorých, aby návštevy bohoslužieb zvážili, podľa možnosti zostali doma a spojili sa s nami cez vysielanie TV Lux a Rádio Lumen.Platí naďalej všeobecný dišpenz od povinnej

Oznamy

Týždeň cirkvi pre mládež 2020 – online ponuka

Sériu podujatí pripravili farnosti a rehole v meste Prešov na Týždeň Cirkvi pre mládež (od 16. do 22. novembra 2020). Prinášame pozvánku a ich zoznam. Pondelok 16. 11. 2020– 19:00 Povolanie k svätosti (katechéza) P. Gabriel Prievalský, OFMhttps://youtu.be/iOgHf5-uG3o Utorok 17. 11. 2020– 16:00 – 22:00 Celoslovenská reťaz modlitieb Čas pohnúť časom(online 16:30-17:00 Domček FB, 20:30-21:00

Oznamy

V Rádiu Lumen v nedeľu o 20.30 h. zmienka aj o našej farnosti

Rádio Lumen v nedeľu 8. novembrao 20.30 hod. v relácii Karmel ponúka tému Pomoc rodinám po potratoch a hrobové miesta pre nenarodených. Hostia: o. Dušan Škurla – diecézny koordinátor Apoštolátu ochrany života v Košickej arcidiecéze Ivana Kovaľová (Kľušov) – predsedníčka združenia Deti svätej Alžbety (Aliancia za život) Mamička s osobným svedectvom Relácia prinesie odpovede aj na tieto otázky: Ako

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky