Zo života farnosti

Požehnanie plodov zeme 2021

Požehnanie úrody a poďakovanie za ňu je náplňou jesenných kántrových dní, ktoré sú v stredu, piatok a v sobotu v treťom septembrovom týždni (po Povýšení Svätého kríža – 14.9.). Aj v kostoloch našej farnosti (Kobyly, Kľušov, Janovce) sme pri sv. omšiach poďakovali Bohu za tohtoročnú úrodu. Veriaci naplnili svoje košíky rôznymi druhmi ovocia a zeleniny, ktoré si

Zo života farnosti

Stretli sme sa so sv. Otcom Františkom v Košiciach

Dňa 14.9.2021 sme sa z farnosti Kobyly zúčastnili stretnutia so sv. Otcom v Košiciach na štadióne Lokomotíva. Po príchode do Košíc sme po bezpečnostných kontrolách vstúpili do objektu štadióna, kde sa malo uskutočniť stretnutie. Úvodom stretnutia so sv. Otcom bola svätá omša, ktorú celebroval kardinál Dominik Duka, OP. Po svätejomši sme sa presunuli do sektora, kde sme

Zo života farnosti

Miništrantské športové popoludnie

Deň s miništrantami z celej farnosti (Kobyly, Kľušov, Janovce) je obľúbené podujatie a ani tento rok nebol výnimkou. V nedeľu 12. septembra 2021 sme sa najprv stretli spolu s duchovným otcom na Korunke Božieho milosrdenstva vo farskom kostole v Kobylách. Potom sme sa všetci spoločne presunuli na miestne školské ihrisko, kde sme rozdelili miništrantov do štyroch tímov. Týmto sme

Zo života farnosti

Veni Sancte v našej farnosti

Poslednú prázdninovú nedeľu (29.8.) pozval na sv. omše duchovný otec osobitne žiakov a študentov z celej našej farnosti. Počas prvých troch septembrových dní sme pri slávení Eucharistie (Veni Sancte) prosili o dary Ducha Svätého pre tých, ktorí sa učia, i pre tých, ktorí vyučujú. Aby spoločne s Božou pomocou úspešne zvládli nadchádzajúci školský rok 2021/22. Veríme, že sa všetci budú

Zo života farnosti

Požehnanie hasičskej zbrojnice v Janovciach

V nedeľu 29. augusta 2021 po popoludňajšej pobožnosti sa v našej obci uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičskej zbrojnice a hasičského auta do užívania dobrovoľných hasičov našej obce. Starosta obce Ľubomír Kundrát oboznámil prítomných s priebehom výstavby zbrojnice a poďakoval sa za vykonanú prácu. Potom poprosil nášho duchovného otca Patrika Šarišského, aby požehnal zbrojnicu a aj nové auto. Tohto požehnávania sa zúčastnil aj

Zo života farnosti

Bodka za prázdninami v radostnom duchu

Prázdniny ubehli ako voda a prišiel čas sa s nimi rozlúčiť. Rozhodli sme sa, že spolu s deťmi urobíme za nimi na fare jednu veľkú bodku. Vo štvrtok 26. augusta 2021 sme sa spoločne stretli v kostole spolu s duchovným otcom na Korunke Božieho milosrdenstva, čím sme odštartovali celú akciu. Neskôr sme sa presunuli na farský dvor, kde boli nachystané

Zo života farnosti

Nedeľné popoludnie v Janovciach

Aj tento rok sa veriaci z našej filiálnej obce Janovce zišli, aby spolu prežili príjemné a požehnané nedeľné popoludnie (22.8.). Po pobožnosti sme sa z kostola krátkou prechádzkou presunuli na miesto, ktoré nazývame „Mlynky“. Tak ako minulý rok aj tento rok sa zišli deti, mladí, rodičia aj starí rodičia. Deti sa vyšantili počas hier a súťaží, ktoré pripravila

Zo života farnosti

Púť k hrobu bl. Anky Kolesárovej

Vysoká nad Uhom – V piatok 20.8.2021  naša farnosť putovala  do Vysokej nad Uhom k blahoslavenej Anke Kolesárovej. Vo Vysokej nás srdečne privítal a duchovne sprevádzal pán kaplán Rastislav  Gönci.  Púť sme  začali korunkou k Božiemu milosrdenstvu, nasledovala  informácia o živote Anky . Vyvrcholením púte bolo  slávenie svätej omše a uctenie relikvií blahoslavenej. Z kostola sme putovali k hrobu blahoslavenej, kde sme

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky