Zo života farnosti

Farský tábor Kobyly 2022 – „Stvorenie sveta“

Siedmy ročník detského farského tábora je aj toto leto úspešne za nami. Tento rok sme sa zamerali na biblický príbeh o Stvorení sveta. Tábor prebiehal v dňoch od 8.-12. augusta a zúčastnilo sa ho 70 detí a 25 animátorov. Tábor tradične odštartovala najmladšia účastníčka zazvonením zvončeka na úvodnej sv. omši. Prvý deň patril zoznamovaniu sa v rámci skupiniek a stanoviskám, cez ktoré

Zo života farnosti

Gaboltovská pešia púť 2022

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.“ (Lk 1, 39) A tak aj tento rok sme sa rozhodli pokračovať v našej pešej pútnickej tradícii a z našej farnosti sme putovali do Gaboltova k našej Nebeskej Matke -Škapuliarskej Panne Márii. Hnacím motorom bola veľká túžba, ktorá horela v našich srdciach, túžba po stretnutí sa s

Zo života farnosti

Požehnanie obnoveného chrámu sv. Cyrila a Metoda v Kľušove a odpustová slávnosť

Kľušov – „Hej bola to láska k Pánu Bohu, ktorá podnietila postaviť v Kľušove nový kostol. Základy tohto kostola boli položené v jubilejnom cyrilometodejskom roku 1968. Veriaci sa rozhodli vzácne jubileum osláviť zasvätením kostola našim národným patrónom sv. Cyrilovi a Metodovi. Slávnostná posviacka kostola bola 9. júla 1972. Pane, buď milostivý všetkým za toto bohumilé dielo“ – citát z kamennej

Zo života farnosti

Duchovný výlet dôchodcov z Kobýl

Vo štvrtok 9. júna 2022 sa kobylskí dôchodcovia so starostom obce Ing. Jozefom Šoltýsom a duchovným otcom Patrikom zúčastnili malého duchovného výletu.  Ráno o pol ôsmej sme vzorne pripravení čakali na autobus, ktorý nás zaviezol do Košíc, konkrétne na Karmel (sídlisko KVP) k Bosým karmelitánkam. Tam nás veľmi milá sestra oboznámila s históriou kláštora a s

Zo života farnosti

Turíčna novéna 2022 v Gaboltove

Tohto roku sa po dvoch rokoch nútenej prestávky /COVID 19/  konala tradičná  Turíčna novéna v našej diecéznej svätyni v Gaboltove. Celý týždeň sa striedali jednotlivé farnosti nášho dekanátu na modlitbe ruženca a svätej omši a prosili za svoje farnosti, za pokoj a mier na Ukrajine, vo svete, ale hlavne o pokoj vo svojich srdciach. Naša farnosť sa tejto novény  zúčastnila na

Zo života farnosti

Púť detí do Obišoviec

Celý týždeň pred púťou sme mali v Kobylách krásne letné počasie, aj preto sme sa už mnohí tešili na sobotňajšiu púť, ktorá sa konala po troch rokoch dňa 14. mája 2022. Po čase pandémie a všetkých obmedzeniach bolo radosťou vidieť ako sa deti tešia pri príchode autobusu a nastupovania doň, ktorý nás zaviezol do dedinky Ličartovce pri Prešove, odkiaľ

Zo života farnosti

Odpustová slávnosť Obetovania Panny Márie vo farskom kostole

Veľmi sa tešíme, že tento rok na odpustovú farskú slávnosť Obetovania Panny Márie v nedeľu 14. novembra 2021 prijal pozvanie a prišiel medzi nás – miestny rodák, momentálne pôsobiaci v Lenartove, duchovný otec Marcel Štalmach, ktorý bol zároveň hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše. V našom farskom chráme bol pokrstený, prijal tu sviatosti a tiež tu slúžil primičnú svätú omšu. Na

Zo života farnosti

V Kobylách požehnali hrob pre deti, ktoré zomreli pred narodením

V predvečer Dušičiek, 1. novembra 2021, sa na miestnom cintoríne v obci Kobyly (okres Bardejov) konalo požehnanie hrobového miesta pre deti, ktoré zomreli pred narodením. Z prejavenej vôle miestnej rodiny pochovať si svoje bábätko vzniklo v obci Kobyly v roku 2020 hrobové miesto aj pre nenarodené deti. Do dnešného dňa sú v maličkej hrobke okrem ich dieťaťa

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky