Zo života farnosti

Sv. omše naživo

Sv. omše z kostola v Kobylách je možné sledovať aj online. Živé vysielanie aj históriu vysielaní si môžete pozrieť na Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzSUUBLR7oQq9V5J7XKqqow/videos Sv. omše online počas týždňa v Kobylách: NE – 9.00 PO – PI – 18.00 So – 8.00 Pre ľahšiu navigáciu je odkaz na živé vysielanie umiestený aj v menu farskej stránky:

Zo života farnosti

Vianočný pozdrav od Vášho pastiera

„Chcel by som všetkých povzbudiť „pridať do kroku“ smerom k Vianociam, tým pravým, čiže k narodeniu Ježiša Krista. Tento rok nás čakajú obmedzenia a ťažkosti, ale myslime na Vianoce Panny Márie a sv. Jozefa: nemali na ružiach ustlané! Koľké ťažkosti mali! Koľké starosti! A predsa viera, nádej a láska ich viedli a podopierali. Nech je

Zo života farnosti

Odpustová slávnosť vo farskom kostole Obetovania Panny Márie

,,Blahoslavená si Panna Mária, lebo si nosila Syna, večného Otca“ aj tieto slová odzneli počas slávenia odpustovej sv. omše vo farskom kostole Obetovania Panny Márie v Kobylách, ktorú slávili spolu s veriacimi náš duchovný otec Patrik Šarišský a hosť – hlavný celebrant – don Viliam Riško, direktor Saleziánov Bardejov – Vinbarg. Vo vzácnych slovách homílie sme si mohli vypočuť

Zo života farnosti

Blahoželáme o. arcibiskupovi k dnešným 70. narodeninám

J. Ex. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita sa dnes dožíva vzácneho životného jubilea – 70 rokov. Pri tejto príležitosti Vám otec arcibiskup srdečne blahoželáme a v modlitbách ďakujeme za dar Vášho života. Zároveň vyjadrujeme vďaku za Vašu otcovskú starostlivosť a lásku. Nech Vás Pán požehnáva a na príhovor Panny Márie obdarí dobrým zdravím, múdrosťou a silou, aby ste

Zo života farnosti

V Kobylách máme hrobové miesto pre „deti, ktoré zomreli pred narodením“

Milí moji veriaci, práve v tomto „dušičkovom“ čase si v modlitbách osobitne spomíname na našich blízkych, ktorých Pán povolal z tohto sveta. A nezabúdame ani na tých, ktorí zomreli ešte pred narodením v tele matky (spontánny a umelý potrat). Dieťa už od počatia – bez ohľadu na veľkosť a zdravotný stav – má plnú ľudskú dôstojnosť. Jeho mŕtve telo si

Zo života farnosti

Kobylské deti sa modlili posv. ruženec

Na misijnú nedeľu (18.10.) sa vo farskom kostole obetovania Panny Márie v Kobylách naše deti pripojili k výzve „Milión detí sa modlí ruženec“.Spolu s duchovným otcom sa štyri deti (kvôli obmedzenému počtu) modlili pred oltárom a sochou Panny Márie za jednotu a pokoj na celom svete, za misijné dielo i za ukončenie pandémie. Duchovný otec prednášal jednotlivé rozjímania o tajomstve slávnostného ruženca a

Zo života farnosti

Trojdnie Modlitieb matiek v Kobylách

Posledný septembrový víkend (25.-27.9. 2020) sa v našom farskom kostole Obetovania Panny Márie v Kobylách niesol modlitbami. Stretli sme sa v zjednotení s mamkami a so všetkými na celom svete, ktorí slávili toto trojdnie. Počas modlitby sme mohli adorovať nášho Pána v Oltárnej Sviatosti. Bol to skutočne “MILOSTIVÝ ČAS“. V piatok sme začínali svätou omšou, ktorej formulár bol za upevnenie

Zo života farnosti

Poďakovanie za úrodu

V septembri v rámci jesenných kántrových dní sa v našej farnosti slávili (16.-18.9.20) ďakovné sv. omše za úrodu. Duchovný otec vyzval veriacich v každej obci, aby si v košíkoch priniesli na požehnanie plody zeme zo svojich záhrad a polí. Takéto požehnávanie úrody sa v našej farnosti uskutočnilo po prvýkrát. Košíky boli naplnené zeleninou, ovocím a bylinkami rôzneho druhu a farby.    Duchovný otec pri sv. omši pripomenul, že starostlivý Boh nám vo svojej prozreteľnosti poskytuje plody zeme, ktoré udržiavajú náš život, ale zároveň pomáhajú nášmu duchovnému

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky