Zo života farnosti

ADSM v Snine 2022

Dňa 19. novembra 2022 sa uskutočnilo ADSM (arcidiecézne stretnutie mládeže) v Snine. Dokopy nás bolo 11 – 9 dievčat a 2 chlapci z celej farnosti (Kobyly, Kľušov, Janovce). Vychystali sme sa spoločne s našim duchovným otcom Patrikom Šarišským na cestu do Sniny.  Cestovali sme dodávkou a osobným autom,  počas cesty sme sa rozprávali, bola veselá nálada. Keď sme dorazili

Zo života farnosti

Farská odpustová slávnosť na sviatok Obetovania Panny Márie 2022

Sviatok Obetovania Panny Márie pripadá v liturgickom kalendári až na 21. novembra, no keďže nasledujúca nedeľa je už nedeľou Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, vo farskom kostole sme ho slávili už v nedeľu 13. novembra 2022.  Samotnej svätej omši predchádzalo Mariánske večeradlo a Korunka Božieho milosrdenstva za pokoj vo svete, ktoré sa

Zo života farnosti

Milión detí sa modlí ruženec 2022

Každoročne je mesiac október mesiacom modlitby sv. ruženca. Sv. Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: „Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Ako vytrvalá spoločná prosba je v súlade s Kristovou výzvou,

Zo života farnosti

Slávnosť Ružencovej Panny Márie vo Vyšnej Šebastovej 2022

Posledná púť v tomto roku, ktorej sa zúčastnili členovia Ružencového bratstva farnosti Kobyly spolu s duchovným otcom Patrikom, bola 11.októbra do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej. Asi 40 členov za krásneho počasia putovalo k soche Ružencovej Panny Márie. Spevom krásnych mariánskych piesní nás tam privítala  pani Anna Servická.  Slávnosť Ružencovej Panny Márie začala modlitbou Korunky

Zo života farnosti

Miništrantský deň 2022

Dňa 9. októbra 2022 sa aj tento rok uskutočnilo v poradí už tretie športové popoludnie pre miništrantov, ktorého sa zúčastnilo19 chlapcov z celej našej farnosti Kobyly (Kobyly, Kľušov, Janovce).Toto stretnutie vzniklov roku 2020 vďaka myšlienke nášho duchovného otca Patrika Šarišského.  Stretnutie začalo pobožnosťou o 15.00 hod v našom farskom kostole. Po jej skončení sme sa všetci presunuli do športového

Zo života farnosti

Obišovská ružencová púť 2022 

V prvú októbrovú sobotu naši ruženčiari spolu s duchovným otcom Patrikom prijali pozvanie Panny Márie Ružencovej na púť do diecéznej svätyne v Obišovciach. V sobotu popoludní za poriadne upršaného počasia sme nabrali  odvahu  putovať, aby sme sa modlili za potreby našej farnosti a požehnanie našich rodín.      Po príchode do Obišoviec  na vrch Putnok sa tmavé daždivé  mračná  vyjasnili.  Program sa

Zo života farnosti

Poďakovanie za úrodu „Pod Sošninu“

V sobotu 17.9.2022  popoludní o 14.00 hod. sa naša filiálna obec po 7 rokoch zišla na sv. omši „Pod Sošninu“, ktorou sme ďakovali Bohu za úrodu. Úrodu z našich záhrad sme doniesli aj pod les  na požehnanie. V  tomto novom obnovenom liturgickom priestore sa zišli deti, mladí, ale aj naši seniori. Pred svätou omšou náš duchovný otec Patrik požehnal

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky