Zo života farnosti

Požehnanie hasičskej zbrojnice v Janovciach

V nedeľu 29. augusta 2021 po popoludňajšej pobožnosti sa v našej obci uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičskej zbrojnice a hasičského auta do užívania dobrovoľných hasičov našej obce. Starosta obce Ľubomír Kundrát oboznámil prítomných s priebehom výstavby zbrojnice a poďakoval sa za vykonanú prácu. Potom poprosil nášho duchovného otca Patrika Šarišského, aby požehnal zbrojnicu a aj nové auto. Tohto požehnávania sa zúčastnil aj

Zo života farnosti

Bodka za prázdninami v radostnom duchu

Prázdniny ubehli ako voda a prišiel čas sa s nimi rozlúčiť. Rozhodli sme sa, že spolu s deťmi urobíme za nimi na fare jednu veľkú bodku. Vo štvrtok 26. augusta 2021 sme sa spoločne stretli v kostole spolu s duchovným otcom na Korunke Božieho milosrdenstva, čím sme odštartovali celú akciu. Neskôr sme sa presunuli na farský dvor, kde boli nachystané

Zo života farnosti

Nedeľné popoludnie v Janovciach

Aj tento rok sa veriaci z našej filiálnej obce Janovce zišli, aby spolu prežili príjemné a požehnané nedeľné popoludnie (22.8.). Po pobožnosti sme sa z kostola krátkou prechádzkou presunuli na miesto, ktoré nazývame „Mlynky“. Tak ako minulý rok aj tento rok sa zišli deti, mladí, rodičia aj starí rodičia. Deti sa vyšantili počas hier a súťaží, ktoré pripravila

Zo života farnosti

Púť k hrobu bl. Anky Kolesárovej

Vysoká nad Uhom – V piatok 20.8.2021  naša farnosť putovala  do Vysokej nad Uhom k blahoslavenej Anke Kolesárovej. Vo Vysokej nás srdečne privítal a duchovne sprevádzal pán kaplán Rastislav  Gönci.  Púť sme  začali korunkou k Božiemu milosrdenstvu, nasledovala  informácia o živote Anky . Vyvrcholením púte bolo  slávenie svätej omše a uctenie relikvií blahoslavenej. Z kostola sme putovali k hrobu blahoslavenej, kde sme

Zo života farnosti

Nedeľné popoludnie v Kľušove pod Sošninou

Kľušov – Aj tento rok sa podarilo v našej filiálke zorganizovať príjemné nedeľné popoludnie v krásnom prírodnom prostredí. Hlavným cieľom bolo spojiť všetkých veriacich nielen ako komunitu ľudí, ale aj ako modliace sa spoločenstvo, ktoré ďakuje a zároveň prosí o posilu do ďalších dní života. Najprv sme začali spoločnou modlitbou sv. ruženca, nasledovala Korunka Božieho milosrdenstva a po nej duchovný

Zo života farnosti

Vysoká nad Uhom – „Festival radosti“ 2021

V horúci letný deň sa mladí našej farnosti spolu s duchovným otcom vybrali do Vysokej nad Uhom. Toto miesto už roky priťahuje mladých pútnikov, pretože je rodiskom blahoslavenej Anky Kolesárovej. V sobotu 14. augusta prebiehal Festival radosti, kde sa naši mladí zúčastnili programu. Počas dňa mal prednášku o odovzdanosti otec Martin Harčar, po ktorej bola možnosť pozdieľať sa v malých

Zo života farnosti

Denný farský tábor Kobyly 2021

V dňoch od 26. – 30.7. sa v Kobylách konal šiesty ročník Denného farského tábora. Dokopy sa ho zúčastnilo 74 detí a 25 animátorov. Ani tento rok by sme sa nezaobišli bez pomoci otca duchovného, pomocníkov v kuchyni, mnohých dobrodincov, našich sponzorov a vašich modlitieb. Liturgický rok, ktorý práve prežívame, je zasvätený pestúnovi Pána Ježiša, preto hlavnou témou tábora bol

Zo života farnosti

Návšteva misionára z Rwandy

Aj v tomto roku sme počas dovolenkového obdobia privítali v našej farnosti vzácnu návštevu. Tentoraz to bol Páter misionár, rodák z neďalekých Abrahámoviec, Vlastimil Chovanec, ktorý pôsobí v africkej v Rwande. Jeho návšteva u nás bola pre všetkých obohatením a uvedomením si na čom v živote záleží a čo je podstatné. Spoločne sme slávili sv. omšu, na ktorej nám priblížil hlavnú náplň svojej misijnej

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky