Zo života farnosti

Púť detí do Obišoviec

Celý týždeň pred púťou sme mali v Kobylách krásne letné počasie, aj preto sme sa už mnohí tešili na sobotňajšiu púť, ktorá sa konala po troch rokoch dňa 14. mája 2022. Po čase pandémie a všetkých obmedzeniach bolo radosťou vidieť ako sa deti tešia pri príchode autobusu a nastupovania doň, ktorý nás zaviezol do dedinky Ličartovce pri Prešove, odkiaľ

Zo života farnosti

Odpustová slávnosť Obetovania Panny Márie vo farskom kostole

Veľmi sa tešíme, že tento rok na odpustovú farskú slávnosť Obetovania Panny Márie v nedeľu 14. novembra 2021 prijal pozvanie a prišiel medzi nás – miestny rodák, momentálne pôsobiaci v Lenartove, duchovný otec Marcel Štalmach, ktorý bol zároveň hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše. V našom farskom chráme bol pokrstený, prijal tu sviatosti a tiež tu slúžil primičnú svätú omšu. Na

Zo života farnosti

V Kobylách požehnali hrob pre deti, ktoré zomreli pred narodením

V predvečer Dušičiek, 1. novembra 2021, sa na miestnom cintoríne v obci Kobyly (okres Bardejov) konalo požehnanie hrobového miesta pre deti, ktoré zomreli pred narodením. Z prejavenej vôle miestnej rodiny pochovať si svoje bábätko vzniklo v obci Kobyly v roku 2020 hrobové miesto aj pre nenarodené deti. Do dnešného dňa sú v maličkej hrobke okrem ich dieťaťa

Zo života farnosti

Milión detí sa modlilo ruženec a aj tie z Kľušova boli pri tom

Autorom myšlienky „Milión detí sa modlí ruženec“ je pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Jej úmyslom je modliť sa spoločne za mier a jednotu na celom svete. Iniciatíva detských modlitieb ruženca sa začala v roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Počas toho, ako sa niekoľko detí modlilo ruženec, kľačiac na podstavci sochy Panny

Zo života farnosti

Obišovská púť 2021

Obišovské zvony k sebe nás volajú…. Aj tak by sme mohli nazvať tohoročnú púť k Ružencovej Panne Márii v Obišovciach, ktorá sa konala po ročnej prestávke kvôli pandémii.  Nielen obišovské zvony, ale aj láska k ružencu a k Panne Márii ružencovej nás pozvala v sobotu 2.10.2021 popoludní do Obišoviec. V Obišovciach nás privítali nielen veľmi milí usporiadatelia, ktorí nás „označkovali“ do jednotlivých sektorov

Zo života farnosti

Požehnanie plodov zeme 2021

Požehnanie úrody a poďakovanie za ňu je náplňou jesenných kántrových dní, ktoré sú v stredu, piatok a v sobotu v treťom septembrovom týždni (po Povýšení Svätého kríža – 14.9.). Aj v kostoloch našej farnosti (Kobyly, Kľušov, Janovce) sme pri sv. omšiach poďakovali Bohu za tohtoročnú úrodu. Veriaci naplnili svoje košíky rôznymi druhmi ovocia a zeleniny, ktoré si

Zo života farnosti

Stretli sme sa so sv. Otcom Františkom v Košiciach

Dňa 14.9.2021 sme sa z farnosti Kobyly zúčastnili stretnutia so sv. Otcom v Košiciach na štadióne Lokomotíva. Po príchode do Košíc sme po bezpečnostných kontrolách vstúpili do objektu štadióna, kde sa malo uskutočniť stretnutie. Úvodom stretnutia so sv. Otcom bola svätá omša, ktorú celebroval kardinál Dominik Duka, OP. Po svätejomši sme sa presunuli do sektora, kde sme

Zo života farnosti

Miništrantské športové popoludnie

Deň s miništrantami z celej farnosti (Kobyly, Kľušov, Janovce) je obľúbené podujatie a ani tento rok nebol výnimkou. V nedeľu 12. septembra 2021 sme sa najprv stretli spolu s duchovným otcom na Korunke Božieho milosrdenstva vo farskom kostole v Kobylách. Potom sme sa všetci spoločne presunuli na miestne školské ihrisko, kde sme rozdelili miništrantov do štyroch tímov. Týmto sme

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky