Zo života farnosti

Návšteva misionára z Rwandy

Aj v tomto roku sme počas dovolenkového obdobia privítali v našej farnosti vzácnu návštevu. Tentoraz to bol Páter misionár, rodák z neďalekých Abrahámoviec, Vlastimil Chovanec, ktorý pôsobí v africkej v Rwande. Jeho návšteva u nás bola pre všetkých obohatením a uvedomením si na čom v živote záleží a čo je podstatné. Spoločne sme slávili sv. omšu, na ktorej nám priblížil hlavnú náplň svojej misijnej

Zo života farnosti

Gaboltovská púť 2021

V tomto roku, tak ako aj po iné roky, naša farnosť putovala do Gaboltova. V piatok na sviatok Panny Márie Škapuliarskej spolu s našim otcom duchovným Patrikom Šarišským putovalo do Gaboltova asi 80 pútnikov na dvoch autobusoch.  V sobotu ráno 30 pútnikov z Kobýl a Kľušova  sa vybralo na pešiu púť. Tešili sme sa,  že spolu putovali deti, mládež, stredná generácia, ale aj

Zo života farnosti

Vo farskom kostole sme vystavili relikvie k verejnej úcte

„Relikvie poukazujú na Boha samotného: je to totiž on, kto silou svojej milosti dáva krehkým kostiam odvahu, aby o ňom svedčili pred svetom. Keď nás Cirkev povzbudzuje k úcte voči telesným ostatkom mučeníkov a svätých, nezabúda, že v skutočnosti ide síce len o úbohé ľudské kosti, ale že sú to kosti osobností, ktoré navštívila všetko

Zo života farnosti

Odpustová slávnosť v Kľušove

Kľušov – Po roku si veriaci filiálnej obce Kľušov opäť pripomenuli, uctili a oslávili pamiatku svojich patrónov, sv. Cyrila a sv. Metoda. Vzhľadom k dobrej epidemiologickej situácii sa odpustovej slávnosti zúčastnilo veľké množstvo domácich veriacich, ale aj ich hostí. Hlavným celebrantom bol vdp. Branislav Polča, farár z Bystrého, slávnostnú homíliu predniesol vdp. Viliam Riško, SDB, direktor bardejovskej saleziánskej komunity.

Zo života farnosti

Levočská púť nás opäť posilnila vo viere

Po dlhej a nechcenej prestávke farských akcií s naším duchovným otcom sme konečne 2. júla 2021 (piatok) na sviatok Navštívenia Preblahoslavenej Panny Márie putovali na Mariánsku horu v Levoči. Keďže púť vlani bola zrušená, o to viac sme sa naň tešili tento rok, hoci sa nekonala v takom rozsahu, ako po minulé roky. Aj kvôli opatreniam bol

Zo života farnosti

Príď Ježiško do srdiečka

20. júna 2021 prijalo vo farskom kostole Obetovania Panny Márie v Kobylách 16 detí z našej farnosti prvýkrát Ježiška do svojho srdiečka, prvý raz mali plnú účasť na svätej omši. Deti sa pod vedením duchovného otca Patrika a rodičov celý rok dôkladne pripravovali na túto slávnosť. Na hodinách náboženstva poznávali Ježišov život a jeho lásku k iným ľuďom. V sobotu pred

Zo života farnosti

Farská misijná púť k sv. Jozefovi

V priebehu júna sa v našej farnosti uskutočnila misijná púť pre deti, ktoré sa kvôli nepriaznivej pandemickej situácii na Vianoce nemohli zúčastniť tradičného zvestovania Dobrej noviny v našich domácnostiach. Námetom misijnej farskej púte bol sv. Jozef. V sobotu, 12. júna 2021, sme sa zišli pred kostolom, kde sme na začiatku púte sme prijali od nášho duchovného

Zo života farnosti

Sv. omše naživo

Sv. omše z kostola v Kobylách je možné sledovať aj online. Živé vysielanie aj históriu vysielaní si môžete pozrieť na Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzSUUBLR7oQq9V5J7XKqqow/videos Sv. omše online počas týždňa v Kobylách: NE – 9.00 PO – PI – 18.00 So – 8.00 Pre ľahšiu navigáciu je odkaz na živé vysielanie umiestený aj v menu farskej stránky:

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky