Zo života farnosti

Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Kľušove

V nedeľu 5. júla sa v Kľušove tradične konala odpustová slávnosť  pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Vzhľadom k tomu, že došlo k výmene duchovného otca v našej farnosti, slávnostnej sv. omši predsedal nový duchovný správca Patrik Šarišský, dovtedy pôsobiaci ako farár v Košiciach. Tak ako každý rok, aj tento rok sa sv. omša konala za veľkej účasti domácich veriacich a ich

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky