Zo života farnosti

Misionár z Tanzánie v našej farnosti

V piatok 11. septembra navštívil našu farnosť otec Peter Majerník, diecézny kňaz pôsobiaci na misii v africkej Tanzánii, rodák z Bertotoviec (okres Prešov). Otec Peter slúžil sv. omše v Kľušove  a Kobylách, počas ktorých  veriacim priblížil každodenný život v tomto kúte sveta. Tento misionár spravuje farnosť, v ktorej potrebuje dostavať kostol, faru a miestne komunitné centrum. Spomínal, že veriaci majú veľkú úctu k Panne Márii, preto  vybudoval

Zo života farnosti

Veni Sancte v našej farnosti

Na začiatku školského roka (1.- 3. 9.) bola v celej našej farnosti (v Kobylách, Kľušove a Janovciach) slávená svätá omša Veni Sancte spojená s požehnaním aktoviek.  Počas svätej omše zaznievali modlitby a prosby k Duchu Svätému o potrebné dary a milosti pre školákov a študentov na tento nový školský rok 2020/2021.   Chrámom sa ozýval radostný spev detských zborov. Pútavý príhovor nášho duchovného otca o troch orieškoch nás inšpiroval k odhodlaniu vstávať, učiť sa a dobre sa správať. A samozrejme

Zo života farnosti

Bodka za prázdninami v Kobylách

Leto sa už blížilo ku koncu a nám bolo smutno za spoločnými chvíľami. Tak sme si povedali, že za týmto letom urobíme definitívnu bodku predtým, ako nastúpime do školy. No a kde by sme sa mohli lepšie rozlúčiť, ako na farskom dvore?   A tak sme sa predposledný prázdninový deň (30.8.) všetci spolu zišli na pobožnosti v našom farskom kostole. Po pobožnosti animátori nachystali pre

Zo života farnosti

Animátorský guláš

Necelé dva týždne po skončení detského tábora (16.8.) sa v altánku na farskej záhrade stretla partia animátorov slúžiacich na tábore, aby medzi sebou utužili spoločné priateľstvá a popritom pripravili niečo dobré pod zub.   Spoločný program sa začal nedeľňajšou pobožnosťou v kostole, kde animátori zjednotení s ostatnými prítomnými farníkmi modlitbou posvätného ruženca a Korunkou BM ďakovali za úspešne zvládnutý detský tábor.  

Zo života farnosti

Farská púť do Gaboltova 2020

Aj tento rok sa veriaci kobylskej farnosti zúčastnili púte v Gaboltove, aby si prišli uctiť Škapuliarsku Pannu Máriu a načerpať nové duchovné sily do ďalšieho života. Keďže boli vydané sprísnené opatrenia ohľadom zhromažďovania väčšieho počtu občanov, nemohla sa púť konať na  diecéznej úrovni, ale iba na farskej úrovni, na ktorej sa 8. augusta zúčastnilo vyše 300 veriacich.  Program púte bol upravený

Zo života farnosti

Tábor pre deti – Kobyly 2020

Aj tento rok sa nám v Kobylách podarilo zorganizovať začiatkom druhej polovice prázdnin (3.–6.8.) už V. ročník Denného letného tábora. Rok čo rok rastieme a ani tentokrát to nebolo inak. Spolu bolo 61 detí a 26 animátorov. Nesmieme však zabudnúť ani na duchovného otca a tých, ktorí sa starali o to, aby sme mali plné brušká.  Keďže je rok Božieho slova, pri príprave sme sa inšpirovali Svätým Písmom a hlavnou témou bol biblický príbeh o Noemovej arche.  Cely tábor sa

Zo života farnosti

Opekačka v Kľušove pod Sošninou

Tento rok, uprostred letných prázdnin (2. augusta), sme boli po dlhom čase svedkami a účastníkmi spoločnej opekačky s našim novým duchovným otcom Patrikom. Tá nasledovala po spoločnej prvonedeľnej pobožnosti.   Veľmi milo nás prekvapila táto síce skromná a nenápadná „akcia“, ale o to sme sa na ňu viac tešili. Počasie nám vyšlo v ústrety, pretože celé popoludnie  svietilo slnko, a o to bola naša radosť väčšia. Každý účastník si doniesol

Zo života farnosti

Uvedenie do úradu farára

,,Prišol perši október, mám narukovac,“ spieva sa v šarišskej pesničke. A tak nastal 1. júl 2020 a duchovný otec Patrik Šarišský dostal menovací dekrét od otca arcibiskupa. Svojmu novému miestu sa potešil, keďže na začiatku svojej kňazskej služby už pôsobil ako kaplán v Bardejove.   Prišiel do obce Kobyly, do našej farnosti.  Zbalil si celý svoj domov do pár škatúľ a dvoch kufrov a prišiel k nám. Veriaci ešte premaľovávali farskú budovu, jeho nový domov, keď dorazil spolu s pani kostolníčkou a manželským

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky