Domov

Ľudové misie 2018

 

„Kristus sa raz obetoval, aby sňal hriechy mnohých a druhý raz sa zjaví – bez hriechu – na spásu tým, čo ho očakávajú.“ (Hebr 9, 27-28)

Záznamy zo sv. omší

Ostatné záznamy sú dostupné a  priebežne dopĺňané v sekcii Akcie a podujatia