Modlitby otcov: duchovná obnova 2020

Spoločenstvo Modlitieb otcov v Kobylách Ťa pozýva na katechézu, pre mužov a otcov, s 

o. Mons. Prof. ThDr. ThBibl.Lic. Antonom Tyrolom, PhD., gen. vikárom spišskej diecézy/. Duchovná obnova sa uskutoční v sobotu 14. marca 2020 v kultúrnom dome v Kobylách.

Program a  témy prednášok:

  1. Formačný program – v kultúrnom dome

08 30 – 09 00 Formálne Modlitby otcov

09 00 – 10 00 Prednáška – Genéza Božieho zjavenia cez Sväté písmo

10 00 – 10 30 Prestávka s občerstvením

10 30 – 11 30 Prednáška – Život muža s Božím slovom

/ +Diskusia /

2. Duchovný program – v kostole

11 45 – 12 15 Tichá adorácia, spoveď

12 15 – 13 00 Krížová cesta

13 00 – 13 45 Svätá omša

13 45 – ?? ?? Agapé  vo forme gulášu v kultúrnom dome

Príď sa povzbudiť a  zažiť atmosféru spoločenstva mužov!

Organizátori