Rok zasväteného života

logoRZZRok 2015, ako oznámil Svätý Otec František vlani 29. novembra na stretnutí s rehoľníkmi, bude Rokom zasväteného života. Jeho slávnostné otvorenie je plánované už na október 2014, v súvislosti s 50. výročím publikovania koncilového dekrétu Perfectae caritatis o obnove rehoľného života, a ukončený by mal byť 21. novembra 2015, vo Svetový deň „Pro orantibus“, venovaný klauzúrnym komunitám.

Hlavné ciele a niektoré aktivity pripravovaného Roka zasväteného života predstavili 31. januára v Tlačovom stredisku Svätej stolice kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života spolu so sekretárom kongregácie Mons. Josém Rodríguezom Carballom OFM.

Kardinál de Aviz vo svojom príspevku poznamenal, že správa bola na novembrovom stretnutí pápeža Františka s vyššími rehoľnými predstavenými mužských reholí prijatá dlhým aplauzom zhromaždenia. Pápež tak kladne odpovedal na návrh, ktorý mu kongregácia predstavila niekoľko dní pred tým, a ktorý už vtedy Svätý Otec prijal s nadšením, povedal kardinál de Aviz a dodal, že samotný podnet vzišiel zo strany samotných zasvätených, členov viacerých rehoľných spoločenstiev.

Ďalej uviedol, že Rok zasväteného života bude slávený v kontexte 50. výročia Druhého vatikánskeho koncilu, konkrétne 50. výročia publikovania koncilového dekrétu Perfectae caritatis o obnove rehoľného života, ktorý od zasvätených vyžaduje vernosť Pánovi, vernosť Cirkvi, vernosť vlastnej charizme a vernosť človeku dneška.

„Práve preto, že považujeme týchto 50 rokov, ktoré nás oddeľujú od koncilu, za čas milosti pre zasvätený život, vyznačujúci sa prítomnosťou Ducha, ktorý nás vedie k životu aj cez slabé stránky a neveru, skrze skúsenosť Božieho milosrdenstva a lásky, chceme, aby bol tento rok príležitosťou pre ‚vďačné pripomenutie‘ tejto nedávnej minulosti. To je prvý cieľ Roka zasväteného života.“

Zdroj: TK KBS