Vianoce 2017

Kedy sú Vianoce

19035_obr– Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Boha a v Ňom všetkých ľudí. Vtedy sú Vianoce .
– Keď sa usiluješ podať ruku tomu, kto Ťa urazil. Vtedy sú Vianoce.
– Keď vieš prijať od iných láskave slovo a úsmev, v tej chvíli začínajú Vianoce.
– Keď sám rozdávaš úsmev, láskavé slovo, máš porozumenie pre iných, .. už sa v tvojom srdci začali Vianoce.
– Keď si nájdeš čas vypočuť iných, sláviš Vianoce.
– Keď uľahčíš námahu blížnemu, venuješ mu pozornosť, v duši sláviš Vianoce.
– Keď sa včas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo, nepriaznivu poznámku, ďakuj za Vianoce vo svojom srdci.
– Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru, najdeš dieťa zavinuté do plienok a jeho Matku, prežívaš s nimi Vianoce.
– Keď svojim životom a skutkami spievaš “Sláva Bohu na výsostiach”, vtedy trvajú v tvojom srdci Vianoce.
– Keď povieš Pánovi ochotne a veľkodušne “áno”, vtedy približuješ nebo k zemi a napomáhaš, aby v celom svete nastali
Vianoce.
– Kedykoľvek počuješ volanie Pána, ktorý potrebuje pomoc v trpiacich, chorých, opustených, … jasaj od radosti, lebo prežívaš Vianoce.