Zo života farnosti

Vianočný pozdrav od Vášho pastiera

„Chcel by som všetkých povzbudiť „pridať do kroku“ smerom k Vianociam, tým pravým, čiže k narodeniu Ježiša Krista. Tento rok nás čakajú obmedzenia a ťažkosti, ale myslime na Vianoce Panny Márie a sv. Jozefa: nemali na ružiach ustlané! Koľké ťažkosti mali! Koľké starosti! A predsa viera, nádej a láska ich viedli a podopierali. Nech je

Duchovné zamyslenie

Ježiš je jediným dôvodom Vianoc

Vianoce, sviatky pre mnohých z nás najobľúbenejšie, najkrajšie, najdominantnejšie, no napriek tomu často najuponáhľanejšie a najstresujúcejšie. Odstúpme nachvíľku od gýčovej výzdoby, preplenených nákupných centier, kopy jedla, vianočných darov a vráťme sa k podstate týchto sviatkov, vráťme sa späť k malému Ježišovi v chudobných jasličkách. Ježiš prišiel vykúpiť nás, nie obchody! Vianoce sú oslavou Ježišovho narodenia,

Oznamy

Zákaz slávenia verejných bohoslužieb

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove oznamuje, že z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa zakazuje výkon verejných bohoslužieb a verejných spovedí. Zákaz sa nevzťahuje na obrad krstu, pohrebný obrad, sobášny obrad a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania a individuálne spovede v nebezpečenstve smrti. 23.12.2020 www.ruvzbj.sk

Oznamy

Svätý Otec vyhlásil Rok sv. Jozefa pri výročí jeho titulu patróna Cirkvi

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak 8.12. 2020 vydaným apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“.

Oznamy

Aktualizovaný program vo farnosti

Od 16.11. platia nové pravidlá týkajúce sa aj slávenia verejných bohoslužieb. Ide najmä o možnosť tzv. šachovnicového sedenia, kde sa kapacita sediacich v kostole môže využiť maximálne na 50%. Prosíme seniorov a chronicky chorých, aby návštevy bohoslužieb zvážili, podľa možnosti zostali doma a spojili sa s nami cez vysielanie TV Lux a Rádio Lumen.Platí naďalej všeobecný dišpenz od povinnej

Zo života farnosti

Odpustová slávnosť vo farskom kostole Obetovania Panny Márie

,,Blahoslavená si Panna Mária, lebo si nosila Syna, večného Otca“ aj tieto slová odzneli počas slávenia odpustovej sv. omše vo farskom kostole Obetovania Panny Márie v Kobylách, ktorú slávili spolu s veriacimi náš duchovný otec Patrik Šarišský a hosť – hlavný celebrant – don Viliam Riško, direktor Saleziánov Bardejov – Vinbarg. Vo vzácnych slovách homílie sme si mohli vypočuť

Oznamy

Týždeň cirkvi pre mládež 2020 – online ponuka

Sériu podujatí pripravili farnosti a rehole v meste Prešov na Týždeň Cirkvi pre mládež (od 16. do 22. novembra 2020). Prinášame pozvánku a ich zoznam. Pondelok 16. 11. 2020– 19:00 Povolanie k svätosti (katechéza) P. Gabriel Prievalský, OFMhttps://youtu.be/iOgHf5-uG3o Utorok 17. 11. 2020– 16:00 – 22:00 Celoslovenská reťaz modlitieb Čas pohnúť časom(online 16:30-17:00 Domček FB, 20:30-21:00

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky