Rožňava má nového biskupa

Stanislav_StolarikPápež František dnes vymenoval nového rožňavského biskupa. Stal sa ním Mons. Stanislav Stolárik, doterajší pomocný biskup Košickej arcidiecézy.

Svätý Otec František zároveň prijal zrieknutie sa pastierskeho vedenia Rožňavskej diecézy, ktoré mu predložil Mons. Vladimír Filo podľa normy kán. 401 §1 Kódexu kánonického práva. Mons. Vladimír Filo bude pokračovať v pastoračnom vedení diecézy ako apoštolský administrátor až do prevzatia diecézy jeho nástupcom.

Životopis nového rožňavského biskupa

Mons. Stanislav Stolárik sa narodil 27. februára 1955 v Rožňave. V rokoch 1973 – 1978 absolvoval filozoficko-teologické štúdia na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 11. júna 1978 v Dóme sv. Martina v Bratislave za vtedajšiu Košickú arcidiecézu.

Následne pôsobil v týchto funkciách:

  • 1978 – 1979 – kaplán v Trebišove
  • 1979 – 1981 – kaplán v Humennom
  • 1981 – 1983 – výpomocný duchovný a farský administrátor v Prešove
  • 1983 – 1990 – farský administrátor mariánskeho pútnického miesta v Obišovciach
  • 1990 – 1992 – výpomocný duchovný a farský administrátor v Čani
  • 1992 – 1995 – farár v Humennom
  • 1995 – 2001 – farár farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove
  • 2001 – 2004 – farár a dekan farnosti sv. Mikuláša v Prešove

Dňa 26. februára 2004 bol menovaný za titulárneho biskupa barikského a pomocného biskupa Košickej arcidiecézy. Biskupskú vysviacku prijal 20. marca 2004. Následne bol menovaný za generálneho vikára tejže diecézy a predsedu Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska.

Dňa 21. marca 2015 ho Svätý Otec František menoval za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy.

Poznámka: Kánon 401 §1 Kódexu kánonického práva uvádza: “Od diecézneho biskupa, ktorý dovŕšil sedemdesiaty piaty rok života, sa žiada, aby predložil zrieknutie sa úradu Najvyššiemu veľkňazovi, ktorý po zvážení všetkých okolností rozhodne.”

ZDROJ: TK KBS