Kontakt

Farský úrad Kobylykobyly_kostol
Kobyly 98
086 22 Kľušov

tel.: 054/4791155
e-mail: farakobyly@gmail.com

bankový účet: SK42 0900 0000 0000 8512 2276
(Pre lepšiu identifikáciu platiteľa (darcu) použite číslo domu ako variabilný symbol)