Program bohoslužieb

Program v týždni od 21.1. do 27.1.2019

Pondelok : 17.30-Kľušov (za zdr. a pož. Jozefa) + birmovanci.
Utorok : Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej v Kobylách.
7.00-Kobyly (+Michal+Mária) – záver poklony o 20.00 hod.
Streda : 17.30-Janovce (za zdr.a pož.rod.Jána Nováka) + birmovanci.
Štvrtok : 7.00-Kľušov (za pož. Ľubomíra Pillára)
Piatok : 17.30-Kobyly (+Anna Češeková) + birmovanci.
Sobota : 8.00-Kobyly (+Margita Nováková-1.výr.)
Nedeľa : Tretia v Cezročnom období.
7.30-Kľušov (na úmysel darcu)
9.00-Kobyly (za zdr. a pož. Jána Vaňa)
10.30-Janovce (za farníkov)

Pokračuje Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov do 25.januára.

-pondelok (21.1.) – Sv. Agnesa, panna a mučenica.
-utorok (22.1.) – Sv. Vincent, diakon a mučeník.
-štvrtok (24.1.) – Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi.
-piatok (25.1.) – Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok.
-sobota (26.1.) – Sv. Timotej a Títus, biskupi.

Možnosť spovede ako vždy.