Program bohoslužieb

Program v týždni od 20.5. do 26.5.2019.

Pondelok : 18.30-Kľušov (za zdr. a pož. Mareka) – spoveď rodičov.

Utorok : 18.30-Kobyly (+Filip Češek) – stretnutie s deťmi.

Streda : 18.30-Janovce (+František) – spoveď rodičov.

Štvrtok : 18.30-Kľušov (+Andrej+Štefan+Anna+Mária)

Piatok : 18.30-Kobyly (za zdr. a pož. Jána) – spoveď rodičov.

Sobota : 7.30-Kobyly (za zdr.a pož. Heleny Majirskej)

Nedeľa : Šiesta veľkonočná.

7.30-Janovce (na úmysel darcu)

9.00-Kľušov (za farníkov)

10.30-KOBYLY (za deti) – Slávnosť prvého sv.prijímania!

Možnosť spovede 1 hod. pred večernou a ½ hod.pred rannou sv.omšou.

Prosím rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí, aby sa čistotou srdca, ktorú dosiahneme pri úprimnej spovedi, zjednotili s deťmi.

-pondelok (20.5.) – Sv. Bernardín Sienský, kňaz.

-utorok (21.5.) – Sv. Krištof Magallanes,kňaz a spol.,mučeníci.

-streda (22.5.) – Sv.Rita z Cascie, rehoľníčka.

-sobota (25.5.) – Sv. Béda Ctihodný, kňaz a učiteľ Cirkvi.