Program bohoslužieb

Program Veľkonočnej oktávy od 22.4. do 28.4.2019

Veľkonočný 7.30-Kľušov (na úmysel)

pondelok : 9.00-Kobyly (za zdr.a pož. Dávida Jurčišina)

Veľkonočný 15.00-Janovce (+Margita Meščanová) – pohrebná.

utorok : 18.00-Kobyly (+Pavlína Nováková-1.výr.)

Veľkonočná

streda : 18.00-Janovce (+Emil Kundrát)

Veľkonočný

štvrtok : 18.00-Kľušov (za pož. Stanislava s rodinou)

Veľkonočný

piatok : 18.00-Janovce (za zdr.a pož. Heleny Jurčišinovej)

Veľkonočná

sobota : 8.00-Kľušov (+Jozef Lazur)

Druhá veľkonočná

nedeľa : 7.30-Janovce (za farníkov)

9.00-Kobyly (za pož. Jána s rodinou)

10.30-Kľušov (za zdr. a pož. Jozefa)

Prichádzajme na sv.omše počas celej Veľkonočnej oktávy a  radujme sa

z Kristovho víťazstva nad smrťou i  hriechom.

Možnosť spovede ako obvykle.