Program bohoslužieb

Program v týždni od 16.9. do 22.9.2019

Pondelok : 18 .00-Kľušov (za zdr.a pož. Dominiky)

Utorok : 18.00-Kobyly (+Jozef+Mária)

Streda : 18.00-Janovce (+Anna Hudáková) – birmovanci.

Štvrtok : 18.00-Kľušov (+Mária Čech-Špirková)- birmovanci.

Piatok : Výročná celodenná farská poklona Sviatosti Oltárnej:

8.00 – 16.30 – Kľušov, 8.30- Kobyly, 13.00- 17.00-Janovce.

17.45-KOBYLY (za pož. Františky a Veroniky) – birmovanci.

Sobota : 7.30-Kobyly (za zdr.a pož. Anny Márie, Martina a Tomáša)

15.00-Janovce (za novomanž. Petra a Lenku) – sobášna.

Nedeľa : Dvadsiata piata v Cezročnom období.

7.30-Janovce (za farníkov)

9.00-Kobyly (za pož. Jána a Emílie)

10.30-Kľušov (za pož. Márie)

Streda, piatok a sobota sú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Poďakovanie za úrodu! Máme za čo ďakovať.

-pondelok (16.9.) – Sv. Kornélius, pápež a Cyprián, biskup, mučeníci.

-utorok (17.9.) – Sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi.

-štvrtok (19.9.) – Sv. Január, biskup a mučeník.

-piatok (20.9.) – Sv. Ondrej Kim,kňaz a Pavol Hasang a spol., mučeníci.

-sobota (21.9.) – Sv. Matúš, apoštol a evanjelista – sviatok.

Možnosť spovede 1 hod. pred sv.omšou večer, ½ hod. ráno.