Program bohoslužieb

Program v týždni od 22.7. do 28.7.2019

V týždni sv. omše vo farnosti nebudú.

Nedeľa : Sedemnásta v Cezročnom období.

7.30-Janovce (za pož. kňazov, Imricha, Jána,Jaroslava a Jozefa)

9.00-Kobyly (za farníkov)

10.30-Kľušov (za zdr. a pož. Stanislava Gutteka)

-pondelok (22.7.) – Sv. Mária Magdaléna – sviatok.
-utorok (23.7.) -Sv. Brigita, rehoľníčka, patrónka Európy-sviatok.
-štvrtok (25.7.) – Sv. Jakub, apoštol – sviatok.
-piatok (26.7.) – Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie.
-sobota (27.7.) – Sv. Gorazd a spoločníci.

V prípade potreby kňaza ku chorému alebo na pohreb, obráťte sa na faru
v Hertníku cez nášho p. kostolníka.