Ľudové misie 2018

Program ľudových misií vo farnosti Kobyly

od 11. do 18. novembra 2018

Kristus sa raz obetoval, aby sňal hriechy mnohých a druhý raz sa zjaví – bez hriechu – na spásu tým, čo ho očakávajú.“ (Hebr 9, 27-28)

Nedeľa – 11. nov. 2018:

Janovce 7:30 Sv. omša s misijnou kázňou – Boh ma miluje a hľadá ma

Kobyly 9:00 – Sv. omša s misijnou kázňou – Boh ma miluje a hľadá ma

Kľušov 10:30 Sv. omša s misijnou kázňou – Boh ma miluje a hľadá ma

14:30 Stavovská prednáška pre mužov: „Poslanie muža v rodine, vo svete a v Cirkvi“

15:30 – Stavovská prednáška pre ženy: „Poslanie ženy v rodine, vo svete a v Cirkvi“

Pondelok – 12. nov. 2018:

15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu milosrdenstvu

17:45 video prezentácia k misijnej téme

18:00 – Sv. omša s misijnou kázňou„Hriech človeka a jeho spása v Ježišovi Kristovi“

Po sv. omši kajúca pobožnosť

Utorok – 13. nov. 2018:

15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu milosrdenstvu

17:45 video prezentácia k misijnej téme

18:00 – Sv. omša s misijnou kázňou „Odpustenieodpustiť a prijať odpustenie, dotyk Božieho milosrdenstva“

Po sv. omši beseda s misionármi – misie a misijné poslanie Cirkvi

Streda – 14. nov. 2018:

15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu milosrdenstvu

17:45 video prezentácia k misijnej téme

18:00 – Sv. omša s misijnou kázňou„Krst, Cirkev, Viera“ „Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev, vyznávam jeden krst.“ (Pri sv. omši je obnova krstných sľubov)

Štvrtok – 15. nov. 2018:

15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu milosrdenstvu

17:45 video prezentácia k misijnej téme

18. 00 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Eucharistia – Spoznali ho pri lámaní chleba“

Po sv. omši adorácia a po nej požehnanie chleba

Piatok – 16. nov. 2018:

8:00 – návšteva chorých a udeľovanie sviatosti chorým

15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu milosrdenstvu

17:45 video prezentácia k misijnej téme

18:00 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Hľadajme slávu v kríži nášho Pána Ježiša Krista”

Pri sv. omši bude pomazanie chorých

Po sv. omši bude poklona pred krížom

Sobota – 17. nov. 2018:

10:00 – stetnutie s deťmi s katechézou

17:45 video prezentácia k misijnej téme

18:00 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Zmysel a poslanie rodiny – láska a úcta vo vzťahoch“

Pri sv. omši bude obnova manželských sľubov

Po sv. omši stretnutie s mládežou

Nedeľa – 18. nov. 2018:

Kľušov 7:30 Sv. omša s misijnou kázňou – „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú“

Janovce 9:00 Sv. omša s misijnou kázňou – „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú“

Kobyly 10:30 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Každý, kto plní vôľu môjho Otca…“ Pri tejto sv. omši

požehnáme misijný kríž

“Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.” (Mk 13, 31)

Návšteva chorých bude v piatok dopoludnia.

Sviatosť zmierenia udeľujeme každý deň popoludní od 15. 00 hod.

Je možné dohodnúť sa aj na osobnom rozhovore v dopoludňajších hodinách.

Tí, ktorí sa zúčastnia ľudových misii môžu získať úplné odpustky.

Misie vo farnosti – to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť.

V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka:

Neodmietni toto pozvanie.

Váš duchovný otec a pátri misionári