Duchovné povolania

Novák Jozef, ThDr.PaedDr.PhD, farár

Narodil sa 25.01.1966 v Kobylách. Vysvätený za kňaza bol v Košiciach 19.06.1993. Primície mal v rodnej obci. Prvé pôsobisko bolo v Stropkove. V roku 1994 odišiel do Ríma na štúdiá. Po ukončení štúdií prednášal na bohosloveckej fakulte v Košiciach v roku 1996. V roku 1997 účinkoval v Čani do roku 2000. V tomto roku účinkoval v Prešove pri kostole “Kráľovnej pokoja”. Ešte v tomto roku odišiel do Brestova. Od roku 2007 je farárom v Krivanoch.

Štalmach Marcel, Mgr., farár

Narodil sa 27.01.1970 v Bardejove. Vysvätený za kňaza bol v Košiciach 20.06.1998. Primičnú sv. omšu mal v rodnej obci. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Prešove pri kostole sv. Mikuláša. V roku 2000 pôsobil v Humennom. V rokoch 2001 – 2013 bol v Hencovciach. Od 01. 07. 2013 je farárom vo farnosti Lenartov.

Marcinko Martin Mgr.

Narodil sa 10.03.1972 v Košiciach. Vysvätený za kňaza bol v Kobylách 09.05.1998 kde mal aj primičnú sv. omšu. V roku 1998 jeho prvé pôsobisko bolo za plzeňskú diecézu. V roku 2003 pôsobil v diecéze Biella v Taliansku. Ďalšie jeho pôsobenie bolo v arcidiecéze Praha – Kolodeje. Od 06.11.2006 je suspendovaný.

Pavol Češek

Narodil sa 30.5.1986 v Bardejove. Po ukončení Gymnázia v Bardejove v roku 2005 vstúpil do rehole františkánov konventuálov tzv. minoritov. Začal takto prvý rok rehoľného pobytu, tzv. postulát, v civile, bez habitu. Po ňom v lete 2006 začal tzv. noviciát v poľskom meste Gniezdno, neďaleko Poznane. Tam strávil rok už ako rehoľník, v habite, s dočasnými sľubmi čistoty, poslušnosti a chudoby. V júli 2007 sa vrátil na Slovensko a zaradený bol do Bratislavy- Karlovej Vsi, do kláštora minoritov, kde je ich centrum, a začal formáciu klerika na Teologickej fakulte Aloisiana v Bratislave, ktorá patrí pod Trnavskú univerzitu. Po ukončení dočasných rehoľných sľubov sa vrátil do svetského stavu.